17 Decembrie 2018, 15:54:53 *

Autentifică-te cu numele de utilizator, parola şi precizează durata sesiunii.
 
   Pagina principală   Ajutor Caută Calendar Membri Autentificare Creează un cont  
Pagini: [1] 2 3 ... 10
 1 
  : 12 Decembrie 2018, 14:10:54 
Creat de scofieldutza - Ultimul mesaj de către B IULIA CORINA
trist-poezie,alb,negru,gri,violet,Dumnezeu,credinta,umanitate,Cioran,Paris
  Răspunde  |  Răspunde folosind un citat  


 2 
  : 12 Decembrie 2018, 14:05:57 
Creat de Cuciuc Dumitru - Ultimul mesaj de către B IULIA CORINA
genial!
  Răspunde  |  Răspunde folosind un citat  


 3 
  : 12 Decembrie 2018, 14:04:52 
Creat de Lucian Velea - Ultimul mesaj de către B IULIA CORINA
vers alb.
  Răspunde  |  Răspunde folosind un citat  


 4 
  : 04 Noiembrie 2018, 08:53:06 
Creat de acdc - Ultimul mesaj de către dolion
Sunt onorat...
  Răspunde  |  Răspunde folosind un citat  


 5 
  : 15 Octombrie 2018, 03:02:35 
Creat de SIlviu Olexsiuc - Ultimul mesaj de către Liviu
L-aș pune pe J.S. Bach pe primul loc.  Dar alții îmi plac cu mult deasemenea - Mozart, Beethoven, Brahms, Richard Strauss și Shostakovici.  Și-s mulți alții la care ascult cu plăcere.
  Răspunde  |  Răspunde folosind un citat  


 6 
  : 21 Septembrie 2018, 17:40:54 
Creat de acdc - Ultimul mesaj de către Lucian Velea
Dacă vă referiţi la secţiunea Forum, aceasta este destinată unor discuţii mai libere, pentru toată lumea.

Dacă vă referiţi la celelalte secţiuni, puteţi vota negativ şi puteţi comenta critic ceea ce nu vă place. Dacă şi alţi utilizatori au aceeaşi părere, textul poate fi eliminat. În orice caz, cu cât este mai puţin apreciat un text, cu atât este afişat mai rar.
  Răspunde  |  Răspunde folosind un citat  


 7 
  : 16 Septembrie 2018, 18:50:23 
Creat de acdc - Ultimul mesaj de către acdc
Domnule prim adviser, nemulțumiri de ordin personal vizavi de abordări stilistice dar și morfologice de-a dreptul, ce abundă în nonconformități pe care le întîlnesc la tot pasul în cuprinsul acestui site, dar cu prisosință pe Forum, m-au îndemnat să ticluiesc acest text pe care îl țin de mult timp "sub cheie", o anumită etică făcîndu-mă să să mă rețin în speranța unor timpuri mai bune. Iată astăzi, sub impulsul dorinței de a participa la la echilibrarea fie și în parte a conținutului acestui site, desfac cu strîngere de inimă "cutiuță Pandorei", intenții constructive făcîndu-mă să acționez. Martoră Hestia fiindu-mi, apreciez speranța, zic, la justa valoare, precum sîngele divinului, sînge ce hrănește necontenit esență firii.
Așadar domnule dragă, care ții "volanul" acestui site,... pe dumneata nu te "zgîrie" la urechi atîtea bocete pe care le aud pe-aici ? Dumitale nu-ți "șifonează" retina asemenea "zguduitoare" postări pe care cu prea multă bunăvoință le găzduiești în acest spațiu ? Dom'le dragă, dumneata nu ții deloc să salți ștacheta acestui site ? Dumneata nu consideri că multe dintre postările aciuate pe-aici, agramate, monosilabice aproape, cu o economie de cuvinte nefirească, apreciative mai mult decît simplist, infantil de-a dreptul reduc valoarea artistică, valoarea stilistică, valoarea în general a acestui site atentînd grav la decență compozistică și în final la răbdarea noastră, a unora ? Dumneata domnule, nu pretinzi nimănui un nivel măcar minimal de erudiție ? Dumneata domnule dragă permiți în mod uzual postări nedemne, ușuratice, sîcîitoare, ce răpesc timpul și dăruirea unora. De ce ?
 Domnule, mă gįndesc la faptul că o accepțiune fie ea și lărgită a normalității vizavi de un astfel de demers virtual pe care cu cinste l-ați inițiat și susținut, ce vădește o anume aplecare spre cărări spirituale, spre revelații poetice, spre pilde de înțelepciune în tușe mai mult sau mai puțin apăsate, mai mult sau mai puțin finisate, spre valoare în general, nu motivează în nici un fel transformarea acestui site într-un debușeu pentru defulări. Observ cu părere de rău că filtrul dvs nu funcționează mai deloc, permisiunea fiind fără margini, așa încît în mod nedorit lasă loc unei gregarități ce nu definește în nici un fel un site cu un nivel minimal de pretenție, lasă loc unor debușee neavenite pe care n-am vrea în mod firesc să le întîlnim.
 Acest concept de sorginte estetică pe care l-ați materializat cu rezultate notabile totuși, după modesta-mi părere presupune o clasă mai înaltă în a modula cuvîntul, inflexiunile semantice ale acestuia, de ordin calitativ, într-o varietate extinsă fiind de interes. Ridicarea scării valorice dragă domnule, ar aduce "apă proaspătă" la "moara" acestui site. Indemnitatea spirituală pe care cu toții o căutăm, cu toții o dorim, se atinge în acest caz în urma unui management adecvat, ce încurajează o comportare lingvistică eminamente estetică. E drept că aici concură și factori externi recte educația, care în lipsă fiind antamează o anumită agresivitate în termeni, o anumită indecență componistică în sfera cuvîntului, o anumită demotivantă simplicitate. Tendința acestora, întru-cîtva generalizată, iau aspectul unei exprimări deficitare, a unor idei minore, fără importanță, a unor intervenții sărace, lamentabile, ce ocolesc cu "succes" esențele realității, dar tocmai în acest context nedorit filtrul monitorului trebuie să funcționeze chiar dacă succesul nu va fi total. E drept că trăim dragă domnule, și evoluăm în lumea incertitudinilor, a aproximărilor, a nesiguranței, a îndoielilor, a efectelor pururea tranzitorii, nici o dată terminate, sub influențe, iată, infinite. Acest fapt ne face să evoluăm pe "muchie de cuțit", dar nimeni nu ne oprește să vrem mai mult, mai bine, mai sigur. Iată dar, cîteva modeste aserțiuni care au drept scop susținerea laconicului slogan mai sus amintit.
 Domnule " Jan Luc...", mînat de sinceră simpatie, îndemnat de dorința-mi ce o consider firească de mai bine, de mai bun, încerc acum prin vîrful pixului o sensibilizare a eului dumitale, în legătură cu această producție pe care dumneata ai gîndit-o, ai pus-o în operă, ai crescut-o, dînd viață unei modalități inedite prin care cei ce vor și au ce să împărtășească tuturor celorlalți, să se exprime.
 Totodată, vin cu rugămintea că la umbra răbdării și a înțelepciunii, să cîntăriți cu grija cuvenită această epistolă, fără a da frîu liber paraponului firesc de ordin instinctual. În speranța deci, că nu veți uza în mod grăbit de prerogativele firești și nu veți șterge cu buretele nonșalanței acest text critic, dar reparator, ce nu-și permite dulcegării ieftine, mîngîieri "lirice" fetide însă, ce uzual, nedorit, au darul de a netezi în societate un drum funest, impracticabil, fără întoarcere.
 Dragă domnule, aș putea spune în final că un caracter ce îl consider echilibrat, mă obligă să mă opresc aici cu aceste aprecieri, la prima vedere "depreciatoare", cu speranța că veți înțelege fie și din aceste scurte dar trepidante exemple interogatorii, de ordin critic indubitabil, mesajul meu, și veți proceda în conformitate, spre binele acestei speciale producții virtuale.nb...( .  nu sînt de acord sub nici o formă cu modificările recente, neavenite, ridicole chiar ale gramaticii limbii române...și nu voi' să mă conformez în acest fel pe care îl consider nedemn...răspunderea mea considerînd-o mai presus...mai principială...conservatorismul defect înscăunat astăzi, nefăcînd cinste limbii române...)
  Răspunde  |  Răspunde folosind un citat  


 8 
  : 15 Septembrie 2018, 17:30:21 
Creat de acdc - Ultimul mesaj de către acdc
   Da, stimabile, ...cu spiritul tău de observație ce identifică un om de acțiune,... ai reușit să deblochezi în înțelegerea mea semnificația fină a acestui rarisim atribut. Da, spiritul acestui mare om de artă, mare om de țară, merită din plin o mai dreaptă calificare, o mai corectă apreciere, un mai elevat apelativ. Da, mai potrivit este termenul - maestru, termen pe care îl adopt în mod necondiționat. Rog așadar supervizorul acestui site că în spiritul adevărului și al dreptății ce va să ne caracterizeze într-o zi,... să aibă bunăvoința a modifica în termenii susamintiți textul de bază, cu mențiunea că, de-acum, consider pre numitul " dolion " drept coautor al textului în cauză.
 În ce privește afirmațiile adiacente, politețea mă obligă să mă abțin.
  Răspunde  |  Răspunde folosind un citat  


 9 
  : 26 August 2018, 01:19:29 
Creat de acdc - Ultimul mesaj de către acdc
Ehei..., dragii mei, 'zadar va trebui ca răbdători să răzbăteți adîncuri de stihii, măreața-ncercuire nicicînd aratăse-n deplin. Zadarnic al tău dor, 'zadar al tău avînt, e fum ce în lăsarea serii, iarna, ne mîngîie privirea unduind în palele de vînt. Te-ntoarce către tine, te-ntoarce în străfunduri te-ntoarce-n ochii goi, căci lipsa de lumină tre' să știi mai plină-i. Ascute-a ta simțire, 'rădăcinează vrerea, și-ntr-o zi, balsam străvechi de suflet vei găsi. Abisuri făr' de fund clocoate-ntre vedenii, adînci închipuiri se schimbă-n nemuriri, iar Timpul stă-n divan la foc cu pîlpîiri. Jăratec viu mocnește stins, fum negru dă să suie-n margini de liman, virtuțile ascunse se zbat în cumințenii ce-așteaptă lin, în veci supuse. Tălăngi de mult uitate ce cheamă la mișcare, ajung la noi mereu mai pe-nserat. A Proniei candoare, ce zornăie-n tipare splendoare de sclipiri ce unduind în zare, iluminînd de-a pururi, mici izvoare. Abrevieri de gînduri în rădăcini albastre, trepidează lin hotarul nemuririi căutînd. Fervoarea firului de iarbă n-ajunge-n temelii de vrei, misterul greu sădit d'intîi răzbate-n timpuri răzlețite-n gol etern. Miresme-amăgitoare deșertul zămislește-n fir de filigran, grandoarea-n slăvi zburătăcește, chemări duioase-n lacrimi reci veghind a' noastre vise, tării albastre de cleștar curat, zăbranic de strînsură ce-nfioară și cal și călăreț, răzbat în drum făr' de-ntorsură. Nebun e cel ce vrea legatul să-l dezlege, la porți cu lacăt gros bătu-va în zadar. Ne iartă, Doamne, sfiiciunea, ne iartă dară nevrednica suflare ce vrut-a-ntîi de toate-n cer să fie, nătîngă zămislire a Eului cel mare.
  Răspunde  |  Răspunde folosind un citat  


 10 
  : 12 August 2018, 06:46:20 
Creat de rimarima - Ultimul mesaj de către Lucian Velea
Este primitiv. Nu caută rimele fonetic.
  Răspunde  |  Răspunde folosind un citat  


Pagini: [1] 2 3 ... 10