27 Ianuarie 2023, 16:58:37 *

Autentifică-te cu numele de utilizator, parola şi precizează durata sesiunii.
 
   Pagina principală   Ajutor Caută Calendar Membri Autentificare Creează un cont  
Pagini: 1 2 [3] 4 5 ... 10
 21 
  : 08 Decembrie 2019, 00:16:16 
Creat de Nephilim - Ultimul mesaj de către Lucian Velea
Salut!
Este vorba despre extrase scurte din scrieri personale originale.

 22 
  : 24 Noiembrie 2019, 22:14:02 
Creat de acdc - Ultimul mesaj de către acdc
     Drăguțeilor, după un timp de reflecție ce mi-a fost mie mai mult ca necesar, timp ce mi-a perpelit teribil nervii-ntinşi, mă-ntorc iarăşi la voi, voind a vă  stîrni interesul măcar în parte, măcar în treacăt, dar şi a vă face părtaşi ai neliniştilor mele , să zicem metafizice. De ce lăsai pe ăst răboj un mic, nevinovat pleonasm ? E, numai aşa, pentru un pic de rimă. Ei bine, cam umflat termenul din urmă, adică metafizica dragii mei, cam forțat să zicem, vizavi de nimicnicia mea, înțelegînd prin asta slaba importanță a omului simplu, a omului în singurătatea sa, în fața unor teme, în fața unor realități cu aparență filozofică, fapt de care sînt conştient, ... şi nu prea. De ce mîngîietorul - drăguței ? Pentru că vreau să vă binedispun măcar un pic, să mîngîi cu-adevărat orgoliul personal, să-l moi puțin, să-l pregătesc nițel s-accepte idei zise străine, greoaie, deocheate, încotoşmănite-n haine mult prea groase, poate. Metafizica, dragii mei, extravaganță pură, omenească, ce are pretenția de a-nțelege lucruri greu de înțeles, în varianta optimistă, însă. Ciudata noțiune, cu iz de fantezie, este aidoma unui monstru cu nouă capete ce- aruncă flăcări pe gîtleje, săgeți grozave de lumină din priviri, căruia-i place să se-nvîrtească-n norii groşi ai nopții, stîrnindu-ne chiar groaza uneori, sau cel puțin nelinişti care cu greu ne părăsesc. Sălaşul lui, în hăuri negre, 'l-aşteaptă de milenii în zadar. El, prea legat de oameni, veghează a timpului cadență, al lui mers. Vedeți dumneavoastră, perfect normal, omenirea, zămislită-n chinuri grele, neştiute, lungi, aprige, amare, s-a aşezat în cele de pe urmă,  cu decența divină cu care a fost cadorisită-n veci de ursitori. Din timpuri de demult ea a-nțeles că mule lucruri ale acestei lumi, îi sînt străine, dar şi că îndelung de-acum, fi-i-vor străine. Înțelepciunea, cred, nu i-a lipsit nici omului dintîi, primordial, ca dealtfel nici intuiția, nici inteligența, valori de ultimă finețe ce au desenat într- un final tabloul colorat al conştiinței omeneşti. Dintr-un țac_pac, ne-am ridicat din firul verde-al ierbii, din alt țac_pac ne-am tot săltat deasupra lighioilor, arzînd de dorul întîietății omenirii pe Pămînt. Da, mai apoi am învățat să mergem, am învățat respectul, am învățat să dăm din gură, am învățat cuvîntul. Am învățat ce-nseamnă dorul, şi iubirea, şi spiritul, şi cîntul, şi degetul arătător, şi materia, şi Dumnezeu, şi-am învățat să zicem şi amin. Şi-am învățat să ne codim, şi-am învățat că nu-nțelegem toate, şi-am învățat să învățăm. Am şi-nțeles destule, dar nici chiar prea destule. Am înțeles că viața, şi pămîntul, şi- orizontul, şi lumina, ne vor veghea de-acum mult timp 'nainte. Cu conştiința împăcată, trează, am potrivit'ără cuvinte clare ce denumesc lucruri ştiute. Am însăilat însă şi cuvinte 'osebite ce-ncearcă încă a găsi esența. Materie, substanță, energie, spațiu, lumină, lucru, cuantă, timp, ... Univers, unul mai tare ca celălalt.  Materia,  omniprezentă, o-nțelegem şi nu prea. O vedem printr-o ceață care amestecă de-avalma aproape, şi electroni, şi cuante, şi masă, şi protoni, şi quarci, şi cîte şi mai cîte. Dar şi gluoni, şi fire-ntortocheate, şi stringuri, şi abis. Da, şi toate sînt valabile întru-cîtva, în mintea noastră încă ne-nchegată. Substanța ? E foarte pe aproape, cu sarcini, molecule, etaje electronice, citite-n fizică-ntrun fel, şi-n altfel în chimie, cu formule nimerite bine, cu straturi, cu valențe, ca să se potrivească. Ce nu se potriveşte, sînt " noi forme " , noi descoperiri, noi noutăți. Electronii, sînt ba corpuri, ba unde, ba gogomănii, aşa cum ne convine. Dacă-ncercăm să-i măsurăm, ne văd şi se ascund de noi, ci'că. Unde ... ? În cîmpuri cunoscute doar de ei. Ei bine, dragii mei, nu chiar pe cîmp, ci-n cîmpuri fizice tot bîjbîite cu tupeu. Imuabilul, dichisul ne-nțeles există dragii mei, dar e vizibil ca Omul Invizibil. Ca să-l zăreşti treb'e să-l bandajezi, să-i vezi bandajul la sfîrşit. Nici ochii minții de multe ori nu fac doi bani, ba aş putea să zic, că ce n-are lumină, nu poa' s-ajungă pîn' la noi. Ei, dragii mei, cu toții suferim de limitări, de care conştienți sînt ăi aflați mai sus, puțini. Ăilalți de jos, prea ocupați, se-agită-n van pentru un os. De ce ? Păi carnea-i rară dragii mei, şi plină de colesterol. Ea satură puțini viteji ce ferătanii şi valori le învîrtesc cu spor. Ei, dragilor, am cunoscut şi vînturi în rafale, şi sufletul şi mintea, şi boarea dimineții, şi răul, şi amarul, şi fericirea tot mai rară. Am cunoscut suspinul, şi grimasa, şi jocul, şi mireasa, şi jugul, şi mirarea, şi-ncetul mers al trenurilor, şi ce-i curajul, şi ruşinea, şi foamea, şi-npăcarea. Umbre, fără de
 lumină, ne-atrag în colțuri de retinā, în drum cu pulberi groase, pe corzi de violină. Dragii mei, ce sîntem oare, de unde tot venim, şi încotro ? Păi e destul de clar că sîntem spirite evoluate într-o oarecare măsură, întrupate în carne şi oase, spirite norocoase într-un fel, cu evoluții calitative repetate, dictate de mutații genetice pozitive, compatibile cu mediul terestru, în stare de a se perpetua. Lumini vrăşmaşe omenirii, venite din eternități necunoscute, lovesc din cînd în cînd, forțînd mici resetări ale universului biologic. Ce e puternic, rezistă, se comformează, merge-nainte. Ce e mai slab, decade, sau dispare liniştit. De ce norocoasă ? Pentru că, în comparație cu alte specii terestre, specia omenească, a cunoscut o dezvoltare biologică deajuns de generalizată precum şi deajuns de calitativă încît să permită declanşarea potențelor de tip spiritual. Această evoluție, putem cu toții constata, se află într-o fază incipientă, cu şanse clare îsă de înbunătățire-n timp. De ce-ntr-un fel ? Pentru că pe lîngă potențe real pozitive, s-au strecurat în genomul uman şi mici " fisuri ", ce-apasă-n mod vizibil cugetul complex al omului. Realizăm la modul conştient nu numai bucuria, nu numai suficiența, nu numai dragostea, nu numai iubirea, ci şi boala, şi răul, şi moartea de părinte, aşa ca multe, multe altele. Conştiința este dragii mei un instrument cu larg diapazon, un mecanism cu două fețe, uns cu zîmbete şi lacrimi, o stare de lumini şi umbre ce tencuieşte în sufletul omului temeiuri de reflecție, de stat în cot şi meditat, la sine, la ceilalți, la nori, la timp, la sfîntul duh, la Dumnezeu. Încotro ... ? Destul de clar, tot înainte. Spre lumină, sau spre-întuneric, spre cer sau spre largi hăuri fără fund, spre spațiu sau ... sub pămînt. Avem cu toții de ales, un drum spre omenire, adjectival vorbind, sau spre final, substantival, spre tot sau ...  spre nimic.

 23 
  : 21 Noiembrie 2019, 19:22:44 
Creat de acdc - Ultimul mesaj de către acdc
   Eeei, ... dragii mei, în continuare voi încerca să repun în discuție acest subiect special prin excelență, respectiv " goana galaxiilor ", ce face referință la mecanismul cosmogonic al naşterii Universului, implicit sfîrşitul Universului, precum şi comportamentul acestuia în timpul de azi, respectiv comportamentul corpurilor cereşti vizavi de îndepărtarea acestora în ritm accelerat. Asupra acestui subiect, omenirea prin reprezentanții săi mai mult sau mai puțin dotați intelectual, dar cu virtuți sîcîitoare în domeniu, s-a aplecat de cînd lumea, şi am certitudinea că se va apleca cu îndîrjire în viitor, cît va fi lumea. De ce ? Pentru că dragii mei, " nevinovați " cum sîntem, la nivel macro, ca civilizație universală, îndrăznesc să afirm , incipientă, tînără, fragilă, cu potențial este adevărat absolut nelimitat, dar aflat acum şi pentru mult timp de acum înainte la un nivel foarte scăzut,  ce nu ne permite şi nici nu ne dă speranța prea curînd că vom putea aborda acest subiect cu şanse de reuşită maximă, spuneam, ei bine, acest subiect, mă rîcîie neîncetat, îmi stîrneşte în mod abrupt  curiozitatea, firească dealtfel, dar am convingerea că nu numai mie... Astfel, în timp, cu tente acute uneori, interesul mă ghidează iar şi iar şi iar spre lumi  " perpendiculare ", şi asta pentru că personal sînt sătul de ...lumi paralele ! Sînt atras inexorabil de mega adevăruri decente, ascunse deocamdată conştiinței noastre, a pămîntenilor. Grandoarea acestora, străbate însă pînă la noi, iar eu, un spirit mititel dar curios în comparație, probabil am " antena " mai bine calibrată, mai bine orientată. Cert este că, aşa cum spuneam mai pe la început, acest subiect, dar şi altele nu mai puțin interesante, îmi strică nopțile. Ei bine, dragii mei, personal nu sînt de fel supărăcios, aşa că nu mă stresez în mod gratuit, ba încerc să mă concentrez pe mecanismele posibile ce acționează magistral, la modul fizic în Univers,  pe scenariile cosmogonice ce le consider cele mai apropiate unei realități indiscutabil complexe, cu caracter absolut. Absolutul, dragii mei, este un concept ce nu se supune în nici un fel unuia sau mai bine zis oricărui sistem de referință imaginat de o conştiință, oricare ar fi. Ei bine, spiritul omenesc, parte a marelui spirit universal, înzestrat fiind cu o forță imensă, de un curaj " nebun ", nu se descurajează şi atacă această partitură, fie ea scrisă şi cu cerneală ... simpatică. Omenirea va vrea să ştie, neapărat, ce a fost la început, " oul sau găina " ? Omenirea va vrea să ştie, neapărat care va fi şi " sfîrşitul ". În acest sens, avem dragii mei deja teorii zburdalnice, ce punctează la modul realmente  fantezist de-adreptul, atît " Începutul ", prin cea mai răsunătoare născocire de care am auzit, respectiv " Teoria " " Bing " Bang " , cum ar zice unii "cercetători " cu abilități cognitive străvezii, precum şi construcții cu caracter escatologic, construcții cosmogonice dezechilibrate, ce fac însă deliciul multora ba aş zice că, prea multora. Aşadar dragilor, încercînd să pătrund cu ochii minții în adîncul nodului cosmogonic apărat atît de Imensitate, cît şi de Eternitate, mi s-a părut că intuiesc un scenariu care desfide deocheata observație, pe care vedeți bine nu o pun între ghilimele, comform căreia fizicienii, respectiv unii fizicieni, au flirtat cu convingerea ce relevă o deducție ştiințifică vizavi de vechiul efect Dopler, ce conduce zice-se automat la ideea existenței unui fost mega mecanism fizic primordial ce s-a manifestat mai mult decît exploziv comform acestei teorii. Acest efect fizic a fost certificat în mediul atmosferei terestre, atmosferă definită de stări fizico-chimice extrem de specifice, extrem de complexe, ce presupun prezența explicită a materiei cu un întreg evantai al comportamentelor acesteia, precum şi a influențelor de tip ondulatoriu induse de însăşi Tera, dar şi de imensul corp ceresc aflat în mijlocul sistemului nostru solar precum şi a celorlalte corpuri cereşti componente ale sistemului nostru solar. Ar trebui să fim conştienți de faptul că acest efect Dopler, ar putea să defecteze atare observații astronomice comform cărora Universul se află într-o continuă precum şi accelerată expansiune, în condițiile unor distanțe imense, într-un spațiu caracterizat de o cu totul altă factură fizico - chimică, comparativ cu atmosfera terestră. Aici, undele sonore, ce se propagă cu viteze relativ mici, se comportă absolut diferit față de mediul spațial. Putem de altfel să ținem cont şi de faptul că frecvența acestora este foarte redusă comparativ cu frecvența undelor electromagnetice, crescînd sau scăzînd funcție de poziția unui experimentator față de un observator, respectiv de viteza primului față de observator, în condițiile în care undele sonore se propagă în mod specific vizavi de componența materială specială a spațiului terestru, interferența acestora cu materia relevînd efecte pur specifice. Am în vedere de exemplu diferența modului precum şi a vitezei de propagare în mediul acvatic față de mediul aerian, etc. Totodată, este foarte posibil ca acest efect de sorginte fizică, să acționeze diferit în cazul undelor electromagnetice în condițiile unui spațiu " imaterial ", precum şi în cazul unor distanțe imense, la nivel universal, ştiut fiind faptul că legile Universului macro diferă de legile Universului micro, mai ales avînd în vedere postulatul comform căruia aceste unde electromagnetice, lumina, de exemplu, " se deplasează " cu o viteză imensă, constantă însă. Or, la o viteză constantă, personal nu văd posibilitatea modificării frecvenței, această deducție bazîndu-se pe o logică extrem de simplă dar solidă. Presupun că sînteți de acord dragii mei că o modificare de frecvență, " aiuritoare" , ar trebui să modifice o undă din spectrul electromagnetic, în alt tip de undă, de exemplu transformarea unei unde din domeniul vizual în unde X ori gama, etc, ceea ce personal nu agreez. Aceste unde dragii mei îşi păstrează caracteristicile, respectiv frecvența precum şi viteza, pierzînd numai din energie. Paleta bogată a undelor nu este datoare aşadar decît matricilor de natură energetică ce au sintetizat precum şi contribuit la iradierea acestor unde la pachet sau individual. Ei bine, observăm cu uşurință faptul că față de întinderea unui sistem fizic, putem foarte bine să acceptăm existența unor caracteristici, a unor efecte fizice diferite de la caz la caz. Decența, dragii mei, nu interzice acest gen de abordare, ba din contră, ne invită la a adera la acest tip de viziune. Vizavi de aceste considerente, pot însă întrevede că materia, în general, se pare că este procesată în cadru unor încătuşări energetice imense, a căror proveniență, secretizată deocamdată la modul universal, nu o pun în discuție acum, sisteme fizice quasinecunoscute, care prin legități specifice, greu de descifrat, securizate pentru moment,  evoluează la un moment dat la parametrii energetici de neînchipuit aproape, în urma cărora este sintetizată materia, care totodată este expulzată la modul catastrofic, beneficiind de un impuls care, dragii mei, ce să vezi, se conservă . Or, conservarea acestui impuls, dragii mei, nu implică în nici un fel o mişcare accelerată în lipsa unui adaus constant de tip energetic, sau unei atracții gravitaționale de tip gaură neagră să zicem, care poate avea un caracter accleratoriu, dat fiind creşterea progresivă a acestei forțe odată cu acumularea de masă. Astfel, personal, nu văd posibilitatea inițierii acestei pseudoaccelerații din senin. Mai degrabă aş întrevede existența unei decelerări, respectiv o anulare de tip energetic prin simpla probabilitate a  ciocnirii cu alte corpuri materiale care pot anula total sau parțial impulsul corpului aflat sub observație, efecte caracterizate de masa, viteza precum şi unghiul de incidență a celor două corpuri.
 Vizavi de ciocnirile corpurilor materiale mai mici sau mai mari din Univers, că veni vorba,  pot să constat că în fazele incipiente de formare a materiei, oricare ar fi locația acesteia la scară universală, în urma acestor ciocniri multiple cauzate de vitezele mult diferite ale acestor corpuri funcție de densitatea acestora ce ține sub control puterea impulsului fiecăruia,  are loc, trebuie să aibe loc o modificare în masă a direcțiilor specifice fiecărui corp material, precum şi inițierea, mecanicist vorbind a spinului fiecărui corp material. Interesant este că, în timp, odată cu acumularea progresivă de masă a acestor corpuri, datorate unor ciocniri " mai blînde ", forța gravitațională împreună cu forța centrifugă datorată mişcării de rotație în condițiile prezenței de masă, preiau controlul acestor corpuri materiale, care imprimă acestora un " destin " cosmologic propriu şi destul de stabil încît aceste corpuri să se orienteze, să se organizeze  în spațiu într-un anumit fel, funcție de energetica ce a putut duce la naşterea acestora. De ce ciocniri " mai blînde " ? Simplu ... Avînd în vedere existența unei infinități a direcțiilor sîntem conştienți că numai un unghi de 180 de grade poate duce la o ciocnire " perfectă " care poate induce în condițiile unei mase apropiate o ciocnire catrastofică, ce poate anula total sau aproape total impulsul celor două corpuri, impulsul acestora disipîndu-se în multitudinea de corpuri ce iau naştere în urma unei astfel de ciocniri demolatoare. Numai că, din infinitatea de direcții de care aminteam, acest caz este unic, ceea ce duce la inițierea puținelor cazuri de anihilare reciprocă a corpurilor. Astfel cu cît unghiul incident scade, cu atît mai multe sînt posibilitățile ca cele două corpuri să " fraternizeze" , unind cele două mase în una singură, cu pierderi mai mici sau mai mari de masă vizavi de unghiul incident, viteza dar şi de caracteristicile fizice ale substanței proprii fiecărui corp. Revenind la scepticismul meu vizavi de presupusa accelerare a sistemelor materiale în Univers, trebuie să reiterez că, în viziunea mea, cred în imposibilitatea inițierii acestei accelerații, doar dacă accepțiunea de tip postular a conservării impulsului nu mai este cumva valabilă, accepțiune ce ar maltrata pur şi simplu logica, lucru ce ar induce o degringoladă de nedescris în întregul sistem al perceperii realității intuit de conştiința umană. Dragii mei, faptul că nu avem nimic în comun cu definiția sau activitatea unui om de ştiință, nu ne înpiedică însă să avem propriile păreri mai adecvate sau mai puțin despre teme diverse inspirate de realitatea atotcuprinzătoare. În acest context, atenția mea, de a cărei distributivitate nu am a mă plînge, ține sub observație şi alte concluzii ştiințifice discutabile, privitoare la multitudinea fațetelor existențiale ale Universului, ce presupun aprecieri de natură atît cantitativă, dar şi calitativă, asupra cărora nu ne vom apleca deocamdată. Ne vom revedea aşadar, dragii mei, ... într-o zi.

 24 
  : 30 Octombrie 2019, 20:36:30 
Creat de Silvia Velea - Ultimul mesaj de către лапа JohnDeereJD-330-6
Продам бронированные лапы культиваторов и сеялок: Бронированная лапа сеялки #JohnDeere JD-330-6
бронированная лапа Джон дир John Deere 330мм, толщина 6мм. Лапа John Deere 330мм, артикул JD-330-6 (аналог Bellota 15027-I14), дисковатр Salford, сеялка Джон Дир 730,John Deere, Flexi-Coil, Case, Will-Rich, Great Plains, JD-A-330-6, Лапы Salford 580 серия, Nichols tillage Tools.Расстояние между болтами 45-47 мм. Монтаж к стойке до 47 мм шириной.Вес 1.4кг
 
Лапа накладка Европак бронированная, 105 мм   120руб
Лапа бронированная  Н.043.05.110 220мм   220руб
Лапа бронированная КПС 270мм   300руб
Лапа бронированная КПЭ-3.8 410 мм   720руб
Лапа бронированная Sunflower 47UW9B7 230 мм 6мм 500руб
Лапа бронированная John Deere N182041 260 мм 6мм    520руб
Лапа бронированная  Bellota 15027-H12 300 мм 6мм    550руб
Лапа бронированная  Salford, артикул SL-310-6 330 мм 6мм    550руб
Лапа бронированная Horsch  Хорш 8300000001, 375 мм   1150руб
Лапа бронированная Morris F38529SS  Morris Concept 2000 310 мм   1100руб
Лапа бронированная  артикул BR-305-6 305 мм 6мм   1100руб
Лапа бронированная  КПК FEAT, 260 мм 8мм   620руб
Лапа бронированная  Salford CT5107,CT5115, ST820, 290 мм 8мм   700руб
Лапа бронированная Salford  Salford артикул SL-310-6, 310 мм 6мм   600руб
Лапа бронированная  Агромастер  15050-375-CA1 Bellota, 375мм    1150руб

 25 
  : 23 Octombrie 2019, 23:54:51 
Creat de Nephilim - Ultimul mesaj de către Nephilim
Salutare! Am căutat pe site reguli pentru această întrebare, însă, dacă nu am căutat corect, îmi cer scuze. Aș dori să știu ceea ce se poate sau nu, cât și ce e de făcut, dacă se poate. Mulțumesc anticipat! ????

Pagini: 1 2 [3] 4 5 ... 10