29 Mai 2020, 20:50:54 *

Autentifică-te cu numele de utilizator, parola şi precizează durata sesiunii.
 
  Pagina principală Ajutor   Caută   Calendar Membri Autentificare Creează un cont  
Pagini: [1] 2 3 ... 6
Titlul Relevanţa Creat de Data mesajului
Am postat epigrame pe Citatepedia și nu apar
...  ultimele două săptămâni am postat vreo 20 de epigrame noi pe  ...
...  și am constatat că nu a apărut niciuna. Ce  ...
69.3% Sorin Olariu 19 Ianuarie 2020, 20:02:33
Volum de poezii nou aparut , autor Mili Dumitru
... 
Volumul de poezii Uluitoarea dragoste/ autor Mili Dumitru
acum si  ...
...  Librăria Eminescu :

https://www. ...
68% Mili Dumitru Gheorghiu 10 Ianuarie 2019, 14:29:04
Fata Morgana
Fata Morgana de către acdc
...  Dragii mei, o furnică mică mică, slăbuță,  ...
...  cearcăne și bătături, fu adusă de un  ...
...  bun, tocma' sus, pe vîrf de munte. Și unde nu zici  ...
...  furnica începu să se minuneze singură, ce sus a  ...
...  ea, numai prin forțele proprii. Cît drum  ...
...  să ajungă tocmai în vîrf de munte. Cîte  ...
...  trecuse singurică, să ajungă așa sus. Acum, mîndră, privea  ...
... . Se întreba în sinea ei...Or mai fi și alte  ...
...  ca al meu în lumea asta ? Ăsta o fi  ...
...  munte pe lume ? Dacă mă uit bine în zare, 'oi vedea cum e  ...
...  lumea ? I-oi vedea începutul ? ... Așa-i că-s  ...
...  multe întrebări pentru sărăcuța furnică, nu ? Ea, sărmana, încrezătoare, ...
...  își închipuie că de-acum totul îi stă-n putință... Ei, dragii  ...
... , vedeți, cam așa și cu omul ăsta. A ajuns cu greu,  ...
...  vadă cu ochii minții, destul de deslușit  ...
... . La numit așa pentru că nu prea-și  ...
...  cum la rîndul lui și acesta ar fi fost format  ...
...  alte subdiviziuni. Numele dat, chiar asta  ...
... , nu poate fi dezmembrat. Și totuși, mai tîrziu,  ...
... -a putut. S-au întrezărit și electronii,  ...
...  protonii, și neutronii, precum și aranjamentul lor spațial. Cu închipuirea,  ...
...  merge mai departe, și născocește quarkurile,"  ...
... , aromate, pudrate", bosonii, etc. Acum, la  ...
...  vrea să vadă mai departe. Pe urmă, o să vrea  ...
...  mult, și mai mult, și mai adînc. Pînă unde, dragii  ...
...  ? Heee...omul ăsta s-a născut curios. Îi șade bine așa,  ...
...  numai lungul nasului nu vrea să și-l vadă. O  ...
...  mai aflăm multe, dar niciodată tot. Sîntem  ...
...  mici pentru un război așa mare, la care ne vrem parte. Sîntem  ...
...  lulea de Fata Morgana, numai că ea n-a  ...
...  niciodată... Știți, robinetul cu inepții e  ...
...  deschis. Se face o așa risipă... Cînd și cînd,  ...
... , unii dintre noi s-adapă. Fantasmagorii naive își fac loc.  ...
... , viziuni, amestecate , fac decorul. Aberații  ...
... , printre adevăruri efemere ies din calcule, silit.  ...
... , avid de cunoaștere, încorsetat de regimul  ...
...  al logicii, îndrumat sărac de o  ...
...  inventată de nevoie în drumul spre absolut,  ...
...  în toiagul tocit al metafizicii, în lipsa altor  ...
...  mai adecvate înaltelor idealuri, cu o  ...
...  forță compozițională, într-o nestinsă sete de anticipație,  ...
...  un curaj ce unii îl numesc tupeu, creează  ...
...  futuriste, conștient de cuprinzătorul adînc al realității, al cărui potențial  ...
...  trebui recunoscut, este eminamente infinit. Vedeți, cine știe de cîte  ...
...  au avut parte atomii din care sîntem  ...
... . Cine știe de cîte ori aceștia au fost absorbiți în cataclisme  ...
... , ca de fiecare dată, modelați și remodelați, ...
...  să răzbată în lungi incursiuni în lumi materiale, ...
...  ca mai apoi să revină la matrice, iar, și  ...
... , și iar. Între-un anumit fel, sîntem  ...
... , știați ? Lunga noastră efemeritate ne-a  ...
...  ne-nvăluim în conștiință, să închegăm astfel spirite veșnice, voite plăsmuiri  ...
...  ce frizează eternitatea. Astfel, mirajul ce-l  ...
...  zi de zi, în al cărui adînc și pe ale cărui înălțimi  ...
...  avem și nu vom avea permisiunea să privim  ...
... , nu are un început, cum nu va avea nici  ...
... . El este doar un gînd al Eternității, o toană pe  ...
...  și-o poate permite, un perpetuum nedeslușibil.  ...
64.2% acdc 13 Mai 2017, 23:23:49
Nopți gri
Nopți gri de către acdc
...  iarnă, întuneric de mult. Stau lungit sub  ...
... . Singurătatea mă ține treaz o vreme. În liniștea  ...
... , gîndurile zboară nebune. Călătoresc mental pe cărări  ...
... , prin coclauri lăsate așa, pe bulevarde luminate în  ...
... , prin lumi paralele. Am în fața ochilor minții, pe  ...
...  încăpătoare a gîndurilor, lumi reale aflate  ...
...  într-un antagonism fără leac, lumi bănuite, într- ...
...  viermuială nesfîrșită, neutrini zburători, para  ...
...  ținută cu forța în cuptoare plăsmuite de însăși forța  ...
... . Totul se mișcă, oscilează calculat, vibreaagresiv, plutește,  ...
...  o devenire fără cap și fără coadă, fără direcție, fără  ...
... , într-un balans autoindus modulat veșnic din  ...
...  ascunse, în tipare divine, după ritmuri  ...
...  ce depășesc puterea noastră de pătrundere. Mă uit la ceas  ...
...  întuneric, beculețele, ledurile își fac treaba fără să ceară pauză. Arată cu  ...
...  viu ora două și patruzeci și trei. Aprind " ...
... ", așa zicea bunica, și pun o idee la locul  ...
...  pe hîrtia virtuală. Sting, și mă bag iar în pat.  ...
...  e scurtă, sau am eu picioarele cam lungi. Într-u'  ...
...  e bine, simt răcoarea plăcută a nopții. Între-un răstimp,  ...
... , răceala brută își face simțită prezența. Mă  ...
... , doar doar s-o încălzi. Da, e mai bine.  ...
...  noapte însă, mă ia valul, uit. Mă lungesc  ...
... . Subconștientul lucrează, e la post, dictează revenirea la  ...
...  ghemuit,...o ști el ceva...Iar e bine. Adorm ca toată lumea.  ...
64.1% acdc 19 Aprilie 2017, 02:50:04
Sfințișori de plastilină
...  Zilele astea, întîmplător, cu năduf am recitit  ...
...  articol doct, inexpresiv, tehnicizat  ...
... , metalic aproape, abordat cu siguraa  ...
...  a unui realist notoriu. Aici se făcea  ...
...  la aspecte, capacități artistice, ce țin  ...
...  spiritualitate mai ales, tușe fine făcînd  ...
... . Subiectul era un tînăr artist care, "firește" trebuia  ...
... . Mamă-sa, neatentă, nu-l făcuse vezi Doamne, ...
...  direct artist celebru, acest fapt fiind o  ...
...  de neiertat. "Samniții",mascați așteaptă la  ...
... , jucînd rolul Sfîntului Petru. Spuneam mai deunăzi, că spre deosebire de  ...
...  agramați cu diplome, de "anahoreți" de o  ...
...  originalitate, care turuie confuz necesitînd  ...
... , unora, Providența le-a dat darul gîndirii, o  ...
...  cam rară ce e drept. Dintre ei se remarcă  ...
...  seamă, cu gîndire rafinată, sofisticată  ...
... . În general, aceștia din urmă emit și pretenții pe  ...
... . Sînt însă îndreptățiți într-o anumită măsură, numai că potența lor  ...
...  ieșită din comun cum spuneam, este direcționată diferit, unii  ...
...  demersuri constructiviste mai mult decît decente, alții într-un mod  ...
...  totul diferit, ca două părți ale unui întreg, aflate  ...
...  într-un antagonism perfect, se atașează cu emfază  ...
...  criticist, adesea demolator, semănînd sămînța unei  ...
... . Cu condescendență, trebuie să recunoaștem că amîndouă stiluri de abordare a  ...
...  problematici sînt benefice pînă la un punct,  ...
...  timp cît se completează reciproc pentru atingerea de scopuri  ...
...  parametrii superiori, într-un curent  ...
...  firesc, pilotajului celor din urmă aducînd plusvaloare. ...
...  Dacă în cazul constructiviștilor,  ...
...  au o singură direcție, pozitivistă cu  ...
... , abordînd diferit doar tehnici mai mult  ...
...  mai puțin calibrate, mai mult sau mai  ...
...  calitative, într-o estetică diversă,  ...
...  discutabilă, ei bine, cei din urmă, de multe  ...
...  vor să fie cei dintîi, uitînd că fără marfa altora ei n-au ce vinde. Pentru  ...
...  dintre ei , modestia nu s-a inventat încă, tot ce mișcă  ...
...  să treacă pe sub lupa nemulțumirii lor. După ei, ...
...  și lumina zilei ar trebui săvină noaptea...
...  fiind redus !) și viceversa. Uni se ascund sub aripa protectoare a  ...
... , semnînd chiar cu nume consacrate, alții dau buzna  ...
...  și simplu, din neant, într-o veselie cu iz. Vedeți  ...
... , de multe ori, brînza e bună dar burduful ba. Încredințat că  ...
...  acestora nu are de-aface cu lipsa unui  ...
...  pozitivist definitoriu, intuiția asigurîndu-mă că este doar o lipsă de  ...
...  expandată în înalte precum și unilaterale  ...
... , motivate de o plinătate de sine ce din păcate  ...
...  ajuns să dea pe-afară, de la înălțimea  ...
...  lor, nemaivăzîndu-se pămîntul. De remarcat însă,  ...
...  că intuiția, de multe ori ne poate juca cele mai  ...
...  feste. Ei bine, totul ar fi bine, dacă n-ar fi și rău... Pe de- ...
... , un segment neprecizat dintre aceștia, cu lipsuri etice,  ...
...  care uzul moralei nu prezintă prea multă  ...
... , ocolindu-i, deontologia fiindu-le întru-cîtva străină, profită  ...
...  de zestrea ancestrală, ce le imprimă însă și un  ...
...  caracter atavic, punîndu-i în poziția unei  ...
...  stînjenitoare. Capacitățile mentale ale acestora,  ...
... , fără sensibilități înălțătoare, fac loc unui pragmatism aspru,  ...
...  uneori, ce nu pune nici măcar un plasture peste rănile deschise ale  ...
... , ci hăcuiesc victima într-un dispreț nemeritat, cu o  ...
...  panoplie de termeni din cale-afară  ...
... , opuși cu forța într-un ranchiunos semantism. Pentru un  ...
...  lucrat în filigran, bunăoară, nu putem adecva  ...
...  un limbaj scînteietor într-un cuplaj insolit, cu  ...
...  sărace, stînjenitoare, așa cum nu se face să  ...
...  la lumina zilei, în drumul maore, o piatră  ...
... . La fel, nu e indicat nici să manipulezi  ...
...  imunde cu mănuși de catifea. Să folosești un stil ce abordează  ...
...  astfel, într-o diagonală forțată, mai  ...
...  decît îndrăzneață, într-un dualism frivol, înseamnă că  ...
...  măsurii este oarecum afectat, esteticul faptului  ...
...  o lipsă. Persoane, așadar, cu așa înalte pretenții, nu- ...
...  pot permite însă, să faulteze în așa măsură etica scrobită a  ...
...  scris, atît la niveluri înalte cît și mai jos.  ...
...  însă că demersurile acestora, cu caracter pur teoretic, nu  ...
...  urme materiale, palpabile, influența lor, în  ...
...  instanță fiind diminuată cert de  ...
...  general.  ...
64.1% acdc 27 Aprilie 2017, 15:04:00
Citat Ionuț Pascu Art
în Citate

... ????.Prima dată când am pus mâna pe creion mi-am  ...
63.9% ionutpascuart 13 Aprilie 2017, 18:36:49
AGT Laura Bretan
AGT Laura Bretan de către acdc
...  Acest text, pierdut, cu părere de rău  ...
...  un timp între paginile zmîngălite ale vechiului carnețel, ...
...  mi-a atras iată, din nou, atenția cuvenită  ...
...  altfel, meritată cu prisosință de o reală  ...
...  stea a Belcanto, Laura Bretan, mică  ...
...  ce crește între două lumi, lumea nouă, America, țara de adopție, și  ...
... , țara de baștină.  ...
...  Așadar, Oh, Doamne, Dumnezeule,...!!!  ...
...  dulceață de fetiță, dăruită să încînte inimile  ...
...  muritoare. Naturalețea, delicatețea ei, finețea  ...
... , blîndețea, modestia, bunul simț, sensibilitatea  ...
...  gesticii, firescul mimicii, puterea hipnotică a timbrului vocal, combinate  ...
...  un talent covîrșitor, rarisim, special, o  ...
...  mîngîietoare puternică totodată, vor face ca după  ...
...  muncă educațională susținută a spiritului ei  ...
...  nativ, în ce privește deprinderea deplină  ...
...  secretelor Belcanto, să așeze acest copil minune,  ...
...  de marii cîntăreți de muzică clasică, în  ...
...  marilor artiști cu înclinații clasiciste.  ...
...  pe care cu forță o emană este fantastică,  ...
...  presiune neîndoielnic pe spiritele auditorilor. Așa ceva nu este la îndemîna  ...
...  om obișnuit, Laura Bretan avînd parte de un nivel  ...
...  de simțire și exprimare. Simplitatea precum și modestia  ...
...  a Laurei Bretan ascunde însă o "piatră"  ...
...  rară, cu caracter desăvîrșit, diamant  ...
... . Specialiști necontestați, încremeniți însă în  ...
...  grosier pe latura tehnică a exprimării vocale, în  ...
...  lor ostentativă, cu vizibile arome de marketing,  ...
...  cu ușurință că Laura Bretan a împlinit abea 14 ani.  ...
...  că la acest nivel calitativ atins de micuța  ...
... , pretențiile pot fi cu tendință maximală dar, logic, ar trebui luate în  ...
...  cu predilecție calitățile artistice native cu care Laura  ...
... , din plin, spre bucuria sufletelor noastre le are. Vizavi' de  ...
...  sugerată de ilustrul Cowell, privind  ...
...  populaa marilor talente, este însă, la fel  ...
...  adevărat că la nivele înalte calitativ,  ...
...  artă în general, democrația populară nu a  ...
...  și nu va aduce nici un cîștig covilizației  ...
... . Judecata prodigioșilor nu este și nu poate fi  ...
...  la modul absolut, la îndemîna maselor  ...
... . În același timp, lipsa de răspundere a  ...
...  competiției artistice, cu înclinații materialiste,  ...
...  aruncarea poverii de decelate prin  ...
...  populației, într-un joc infantil, nu poate  ...
...  o motivație serioasă, constructivă. Valorile  ...
... , nu se cern cu sită mare. Va da însă Domnul să așeze în timp  ...
...  la locul lor. În ce privește ritmul și  ...
...  piesei (The Prayer), în timp ce alți protagoniști cu  ...
...  certă sau mai puțin, adoptă unul prea moale sau  ...
...  prea alert, Laura Bretan, cu un simț de  ...
... , propune un ritm nici andante, nici alegretto, ci numai unul  ...
...  pentru insuflul personal, ce i se potrivește ca o mănușă, așa  ...
...  și interpretarea artistică ne lasă să "degustăm"  ...
...  adunate cu discernămînt ceresc, laolaltă.  ...
...  în ultimul rînd, punerea în scenă este una motivantă,  ...
... , propice Laurei Bretan, care în ciuda blîndeții  ...
... , are în piesă un caracter impetuos, rar,  ...
... -adevăr spectaculos, originalitatea dar și  ...
...  artistică a Laurei Bretan fiind de  ...
... . S-ar putea deci, lua în vedere că numele  ...
...  Laura Bretan, încet, încet, să devină un  ...
...  mare de prim nivel în Belcanto. Premizele  ...
63.6% acdc 26 Martie 2017, 18:53:27
Hiperspațiu
Hiperspațiu de către acdc
...  Hiperspațiu, un termen lexical vibrant, ciudat,  ...
...  după unii, imatur după alții, nesemnificativ pentru " ...
... " de azi, inexistent în panoplia universală  ...
... , dar apropiat entuziaștilor sf, privitori  ...
... , apriorici ai realității relevate "mîine", ...
...  întîrziere de generații. Privesc, dus, unduirile nesfîrșite,  ...
...  de nicăieri și de pretutindeni, amestecate infinit pe fața tulbure a  ...
...  Fără Fund. O adiere, o boare, e de ajuns să  ...
...  dezordonat, indecis, cu intensitate molcomă,  ...
...  apei, o matcă ce naște curioase,  ...
... , hipnotice mișcări ondulatorii, ce-și trag vigoarea din nevăzute  ...
... . Memoria picăturilor de apă, entități minore dar  ...
...  cu Întregul Univers, permite dansuri unduitoare într-o coregrafie  ...
... . Ele păstrează la secret partituri mai presus de  ...
...  noastră. Forțe diverse concură la  ...
...  acestui mozaic viu. Îmi vin în minte  ...
...  lipite de văzduh, de nemărginire, de neant, de etern, seci, sărace, cu  ...
... , dar atrăgătoare, motivante. Realizez că a  ...
...  o vreme cînd puteam după voință, să simt cum, în noapte se  ...
...  imbatabil Lumina, într-un front crescător,  ...
... , nemaivăzut, greu de închipuit, lumină  ...
...  lumină pură, lumină din Lumină. Tinerețea e plină de speranțe, de credințe, de  ...
... . Vlaga, însă, e trecătoare, energia, orice- ...
...  face, se disipă, scade. Puțin cîte puțin,  ...
...  simt cum se duce. Îmi aduc aminte, însă cum Lumina creștea din  ...
...  ce, din nimic, inundînd orizontul. Venea implacabil din adîncurile Întunericului. ...
...  Întunericul era așadar mai mare, în el încăpea iacătă  ...
...  Lumina. Spațiul întunecat e atotcuprinzător.  ...
... , iată, într-adevăr, Lumina, esența Totului,  ...
...  firește mai puțină. Ea se naște pe ea însăși, în  ...
...  rare ale Spațiului. Lumina, condensată în  ...
...  după un scenariu unic și o regie "măiastră", numai de  ...
...  știută, în lipsa imenselor, ciudatelor constrîngeri  ...
... , sau de nqtură necunoscută încă, se  ...
...  pe sine însăși, într-un ego preschimbat, după eforturi catastrofice, mîngîind  ...
... -un final cu faldurile-i diafane asprimea  ...
...  Întuneric. Dragii mei, să revenim acum cu picioarele  ...
...  pămînt. Mă gîndeam așa; domnule, Universul conține  ...
...  și loc. Energia, disimulată în materie, cîmpuri,  ...
... , și altele plus spațiu, toate la un loc,  ...
... -o întindere infinită, cu vectori liniari sau probabil curbi, ce ar putea  ...
...  un "megaspațiu" sferic, care în accepțiuni macro, ...
...  pot duce un eventual subiect dintr-un punct, oricare ar fi  ...
...  stabilită adhoc, în același punct de  ...
... . Spațiul, ar putea pur și simplu să prezinte  ...
...  curbură indefinibilă, insesizabilă, care într-un final îndelung  ...
... , să te aducă de unde ai plecat. Este o ipoteză  ...
... -adevăr șocantă la prima vedere, dar o văd  ...
...  ca viabilă și deloc indecentă. Un Infinit  ...
...  și simplu ciclic, circular, mi se pare mai curînd posibil decît  ...
...  multidirecțional rectiliniu. Această ultimă Ipoteză  ...
...  după modesta mea părere absurdul. A doua mare și  ...
...  spectaculoasa ipoteză, ar fi ca Spațiul  ...
... , în viziunea din urmă, să cuprindă tot bagajul  ...
... . Ei, e o dilemă de toată frumusetea, "..oul sau găina..". Este  ...
...  dilemă personală pe care o expun în interesul unei  ...
...  dar improbabile lămuriri. Adevărul, dragii  ...
... , că în direcția asta ciudată, specială, nu știm mai  ...
... . De-a lungul timpului ne-am dat cu presupusul, ...
...  prin reprezentanți de prestigiu ai timpului respectiv,  ...
...  au acaparat atenția publicului interesat,  ...
...  mâsura recunoașteri de care s-au bucurat  ...
...  dintre subicții cu veleități. Și-au spus cuvîntul fizicieni practicieni,  ...
...  idealiști, realiști, moderniști, etc. Astfel, ...
...  aflăm din surse demne, că însuși Democrit  ...
...  spațiul ca un receptacul vid și infinit al  ...
...  materiali. Din contra, vestitul Aristotel,  ...
...  că spațiul este suma locurilor pe care le  ...
...  corpurile , și că atît materia cît și spațiul ar fi finite.  ...
...  colos gînditor, Euclid, dar și Newton, considerau că spațiul și  ...
...  sînt absolute, obiective și universale,  ...
...  de materia aflată în mișcare. Mai tîrziu,  ...
...  însuși considera că formele existenței sînt spațiul și  ...
... . Kant, la rîndl lui consideraambele  ...
...  sînt forme apriorice ale sensibilității umane, iar  ...
...  considera spațiul și timpul ca fiind două  ...
...  ale "ideii absolute". După ei, Gauss,  ...
...  dar și Einstein, au avut certitudini  ...
... ' de variația proprietăților spațiului-timpului, ...
...  funcție de concentrarea eterogenă de mase ce generează  ...
...  gravitaționale ce pot distorsiona spațiul-  ...
... . Iacătă deci, cîteva considerații ale mai  ...
...  gînditori ai omenirii, ce nu corespund de loc una  ...
...  alta. După cum vedeți, dragii mei, nici  ...
...  știm exact ce este spațiul, din ce e făcut, cum  ...
...  luat ființă, în ce fel, etc. Uitați-vă în  ...
... , și veți găsi ambiguități definitorii foarte simpatice,  ...
...  cu grijă în tipare seci. Nu știm ce este Spațiul din  ...
...  de vedere fizic. Vedeți dragilor, nici nu avem inventați termeni  ...
...  pentru acest fapt, pentru această realitate. Îl  ...
...  numim concept dpdv filozofic, îl mai numim realmente evaziv categorie  ...
...  imaterială dar obiectivă, îl mai numim  ...
...  existențial, șamd, pseudodivagații cu rol de  ...
... , mai bine zis referiri elucubrante,  ...
... , abracadabrante. Ne învîrtim practic în  ...
...  cozii de mii de ani. Practic, ce poate fi Spațiul? Pe  ...
... , spațiu înseamnă loc esențial gol, adică  ...
...  lucruri, obiecte, materie. Este o fațetă a realității, un  ...
...  gol în general dar care poate conține însă și materie, ...
...  radiații, cîmpuri diverse de particule  ...
...  cunoscute sau necunoscute. Personal îl bănuiesc a fi  ...
...  plin de elemente micro, nano, etc, la care "omul" nu a ajuns încă  ...
...  gîndirea sau observația, elemente cu proprietăți  ...
...  încă, cu etimologie probabil secretizată pentru eternitate. În  ...
...  timp, îl putem numi concept spiritual, ca și întunericul care este de fapt o  ...
...  de lumină, ca și frigul care este de fapt o lipsă de  ...
... , dacă observați, aceste cuvinte nu conțin  ...
...  substantivală, nici tărie adjectivală, la fel  ...
...  și Spațiul de-altfel. Acestea sînt  ...
...  primite de lexic, deslușite popular, la îndemîna tuturor. După ce în  ...
...  proprie am definit într-un fel original zic,  ...
...  dpdv morfologic vorbind, ca fiind realmente sferic, privit  ...
... , rămîne să acceptăm cu bună-credință și  ...
...  ca Spațiul, cuprinzător sau cuprins al  ...
... , să cunoască aptitudini constructive care să facă  ...
... , în afara cunoașterii fizice actuale, o  ...
...  de deplasare a materiei pe canale secrete încă,  ...
...  mare decît viteza luminii, în condiții noi, ...
...  deosebite furnizate de cîmpuri fizice ce astăzi nu le  ...
...  decît intui. Așadar, toate corpurile cerești  ...
...  grosier, frămîntate intens sau mai puțin de procese  ...
...  mai intense sau mai puțin intense,  ...
...  proporțional, într-o succesiune de evenimente pe  ...
...  noi o conștientizăm ca dînd curs timpului, ocupă deci și ele  ...
...  spațiu, umplîndu-l cu prezența lor  ...
... , sau cu subproduselor fizice inerente  ...
...  lor, radiații, cîmpuri fizice diverse sau  ...
...  constitutive ale "Hiperspațiului".  ...
63.6% acdc 19 Martie 2017, 00:12:57
Autoritate versus legitimitate
...  Nu stiu in ce masura sintem patrunsi de constiinta  ...
...  legitimitatii dar si a discernamintului, acum in  ...
...  multtrimbitatei democratii. Acest fapt, cu multiple  ...
...  neindoioase influente principiale, ne plaseaza pe  ...
... , la nivel de comunitate, intr-un  ...
...  neproductiv, ce atenteaza la firescul demers al vietii  ...
... . S-ar parea ca majoritar, insa, cintarim  ...
...  cu greutati ruginite, in termeni deci, strict  ...
... , infasurindu-ne intelegerea in subsecventa de  ...
...  materialist prioritar cu litera dar mai  ...
...  legii. Nu tinem deloc cont de indreptatirea de ordin moral, de diversitatea  ...
...  in paliere largi, precum si diferentierea  ...
...  a comunitatilor ,in mic. Dragii mei,  ...
...  apa nu se face. Mostenim credinta,  ...
... , limba, caractere de la stramosi. Aceste  ...
...  se materializeaza in stereotipuri extrem de  ...
... , formate in timp indelungat, sub influenta  ...
...  specifici pentru arealul largit sau restrins al diverselor  ...
... . Regulile si regulamentele unui loc, nu concorda cu cele  ...
...  altui loc, aflat sub mantia altei culturi, ...
...  a altor interese. Asadar, ce e legitim ” ...
... ”, nu este neaparat legitim ”dincolo” si viceversa.  ...
...  ce este considerat in general legitim printr-o nefasta  ...
... , este cu adevarat legitim ? Nu cumva venim din  ...
...  cu afecte echivoce sau idei preconcepute ce  ...
...  atare indreptari ? Nu cumva am putea sa  ...
...  consideram perimate, de dorit fiind a le aduce  ...
...  ? Nu cumva am inghitit in timp, cu forta, ” ...
...  disproportionati” ? Nu cumva este”un pic imperios”  ...
...  sa dam jos ”ochelarii de cal” ? Vedeti  ...
... , legitimitatea in general este conceputa, perceputa...
...  dar si actioneaza calitativ intr-o  ...
...  sinergie cu autoritatea. Legitimitatea exista ca  ...
... , dar este la fel de necesar a fi dorita  ...
...  si impusa chiar. Legea trebuie intr-adevar sa  ...
... . Autoritatea trebuie sa functioneze in  ...
...  comunitatii, individualismul ca principiu  ...
...  valoros trebuie acceptat, ghidat insa in  ...
...  neindoios constructive, parcursul nefast, de moment, fiind cu  ...
...  stopat. Da, dar ce te faci daca autoritatea  ...
...  o legitimitate nefasta, straina de punctul de vedere  ...
...  acceptat de comunitate ? Vedeti, cite  ...
...  atitea ”obicee”. Nu cumva in atare  ...
...  trebuie sa primeze respectul ”casei” ? Nu cumva  ...
...  trebuie sa ia in calcul o legitimitate  ...
...  ? Atita timp cit aceste deziderate sint  ...
...  puse in valoare, calmul si linistea vor fi  ...
... . Astfel, leaganul colaborarii se  ...
... . Mersul inainte ramine specific. Altfel... ...
61.9% acdc 26 Iulie 2016, 11:30:06
Si totusi...greseala
Si totusi...greseala de către acdc
...  Greseala, da, greseala. La prima vedere,  ...
...  pare, o indecenta existentiala, de o  ...
...  precum si constanta periculozitate. O jena absoluta. Din  ...
...  poti schimba identitatea unei persoane, din greseala  ...
...  sa vatami sau chiar sa naruiesti un intreg  ...
...  indelung ticluit, ridicat cu sudoare, din greseala poti sa  ...
...  un razboi, din greseala poti sa razi o  ...
...  sau un intreg sistem . Dintr-o greseala a  ...
...  insa si viata. Elementele naturii s-au  ...
... , nu si-au mai gasit drumul de veacuri, de  ...
... . Au gresit. Povara greutatii sinelui, a  ...
...  ca dintr-o data sa apuce bezmetice pe  ...
...  nebatute. A aparut viata. Ei, ce ziceti ? In  ...
... , greseala e mai putin vinovata decit stagnarea,  ...
...  inactiunea. Sa stai cu miinile in sin. Sa  ...
...  absent. Lucrul mecanic n-ar mai avea loc,  ...
...  nu s-ar mai dezlantui. Originile ar fi trecute, ...
...  prezente dar si viitoare. N-am vedea nici o data o  ...
... , un ”Car cu boi”, un” Stradivarius”, n-am auzi  ...
...  de pasarele, n-am asculta suierul vintului.  ...
...  fi liniste, prea multa liniste. Ar fi sinistru, n-am fi  ...
...  noi. Cine sa mai stea la taclale, cine sa se bucure  ...
...  un nou asfintit ? Nu. Mai bine sa gresim, dar  ...
...  un pic. Oh... Ne-am revenit. O luasem pe drumuri de negura...
...  Vedeti, ce repede am ajuns la lumina ! Vedeti dumneavoastra...
...  un drum batatorit, calcat zi de zi, cu exactitate,  ...
...  abatere, intr-un anumit sens te duce la o  ...
...  deja cunoscuta. Certitudinea isi da mina cu  ...
... . Putem avea in felul acesta de cistigat  ...
...  zilei de miine, carapacea exactitatii,a ordinii ne tine la  ...
... , dar in acelasi timp ne taie aripile, ne  ...
...  posibilile punti cu noul. Evolutia nu mai are loc. Putinul sau multul de  ...
...  capatul drumului va fi prezervat. Vom avea  ...
...  si de pierdut. Eventualitatea putinului s-ar putea schimba in  ...
...  pozitivi. Este adevarat ca in aceasta situatie riscul ar  ...
...  sa bata la usa. Ce ar fi de dorit? Asta  ...
...  de fiecare. S-ar putea afirma insa, ca un risc  ...
...  ti-ar putea transforma visele in realitate.  ...
...  fi totusi o greseala sa nu visam.  ...
61.6% acdc 19 Mai 2016, 19:31:00
Respectul de sine.
Respectul de sine. de către acdc
...  dragilor, lucru mare respectul ăsta de sine. ...
...  Acesta este tălmăcit și răstălmăcit de  ...
...  pricepuți în materie, din diverse zări. Că e lae, că-i  ...
... . Un munte de aprecieri. Eu, o să fiu scurt. Nuvreau să  ...
...  prea mult timp nimănui.
Ca să fii  ...
... , trebuie să te respecți întîi tu. Asta necesită să ai respect pentru toate  ...
...  pentru tot. Pentru natură, pentru strămoși, pentru țara ta,  ...
...  poporul tău, pentru oameni, pentru lucruri și lucrări. La  ...
...  și pentru tine, pentru viața ta, pentru bunăstarea ta, pentru  ...
...  ta, pentru prestația ta, pentru meritele  ...
... . Din ce în ce mai adînc. Respectul trebuie să umple tot  ...
... . Ei bine, atunci te vei putea bucura și de  ...
...  celorlalți.
Respectul de sine dragilor, este  ...
...  un fapt complex. După modesta mea părere,  ...
...  un derivat al respectului pentru tot ce mișcă și  ...
...  ce nu mișcă. În acest "tot" ne ducem noi viața. Implicit  ...
...  vom respecta pe noi înșine. Simplu, foarte simplu. ...
61.4% acdc 23 Aprilie 2016, 10:06:26
Scurt...pe "trei".
Scurt...pe "trei". de către acdc
... ,
Dacă poți să faci un lucru bun, fă-l.
 ...
...  poți să faci un bine în viață, fă-l.
Dacă poți să  ...
60.9% acdc 04 Februarie 2016, 18:06:57
Unde dai și unde crapă
...  ob'zejnouă, s-a spart mămăliga. A explodat. Ani la rînd, ...
...  decenii, a fost fiartă la foc mic, chinuitor. Foc  ...
...  vreascuri, cu mult fum. Cineva, în culise,  ...
...  sforile. Ținea sala în obscuritate.Mai dadea cîte un  ...
... , cît să nu ne băgăm degetele în ochi. Actorii erau și ei mișcați cu sforicele.  ...
...  dansau, făceau spagatul, tropăiau, se  ...
... , după cum li se cerea. Păpușarii sînt în spatele cortinei. Nu  ...
...  văd. Se intuiesc numai.La un momeent dat, însă, o scenă se  ...
...  cu mai multă lumină.Din rațiuni neștiute.  ...
...  s-a mișcat. Un val de lumină a intrat.  ...
...  au fost șocați. Nu mai våzuseră lumina.Au  ...
...  pe scenă, au tras cortina de tot. S-a arătat lumina  ...
...  toată splendoarea. Spectacol inedit,  ...
...  total, spectacol de lumini, artificii, tot  ...
... . Oamenii au sărit în sus. Unii aplaudau,  ...
...  fluierau, alții dădeau cu basca-n scenă.  ...
... , cemai. În cele din urmă, cortina a fost  ...
... . Nu s-a mai putut închide. A rămas trasă.  ...
...  a inundat sala, și a rămas așa. Cine se  ...
...  că spectacolul poate avea loc și în plină lumină!  ...
...  atîta lumină, însă, a început să ne doară  ...
... . Nu eram obișnuiți. Dar, puțin cîte puțin, o să  ...
...  obișnuim.
Unde dai și unde crapă. ...
60.6% acdc 01 Ianuarie 2016, 17:57:54
Compatibilitate
Compatibilitate de către SIlviu Olexsiuc
...  voi credeati ca eu numai am" visat", la Nirvana.  ...
...  ochii mintii. Cu dorinta in suflet. Pe aripi de zefir.
Nu  ...
... . Chiar am fost acolo. De-adevaratelea. Am  ...
... . Cu vointa puternica. Citisem mult despre subiect. ...
...  Citisem despre sugestie si autosugestie. Citisem despre "miezul " ...
... , al vietii. Multe pareri . Multe axiome. " ...
... " mare. Nimeni nu stie. Toata lumea ar vrea.  ...
... "Pomul "are putine mere. Am fost hotarit. Si am  ...
... . M-m schimbat un pic. In bine. Las' ca nici inainte  ...
...  aveam suflet negru. Cu suflet negru nu  ...
...  pleca la drum. Te inpotmolesti. "Noroiul "  ...
...  te tine pe loc. Te leaga de miini si de picioare. Te leaga de " ...
... . Scirtiie. Scirtii si tu. Trebuie sa te curatesti. Nu la biserica. Nu e  ...
... . In sufletul tau. La tine acasa. La lucru. Pe munte. In  ...
... . Oriunde. Dumnezeu e peste tot. Neantul te asteapta cu bratele deschise.  ...
...  rabdare. Daca nu acum, in viata cealalta.  ...
...  nu atunci, mai tirziu. Cind vei putea tu.  ...
...  e sa vrei. Sa avansezi. Sa nu stai pe loc.  ...
...  fii bun. Cu oamenii, cu vietatile, cu toata creatia  ...
... . Cu praful, cu pietrele, cu muntii, cu padurile. ...
...  Ele sint mai aproape de dumnezeu decit noi. Noi " ...
... " aerul" il stricam, il batjocorim in toate  ...
... . Cu furnale, cu explozii, cu chimicale.
Padurile  ...
...  compatibile cu Tera. Ele curata, racoresc.  ...
...  echilibru.
Nu's de unde am aparut noi ! ...
59.5% SIlviu Olexsiuc 04 Ianuarie 2015, 21:27:58
Suflet nemuritor
Suflet nemuritor de către SIlviu Olexsiuc
...  sint deloc mofturos. "Maninc "ce da dumnezeu. "Inghit" multe. Am  ...
... . Da' nu pot dom'le chiar tot. Nu pot, ce sa  ...
... . Nu pot sa maninc ",ciorba" fara zeama de varza.  ...
...  pot sa beau o "posirca" de vin. Pai daca nu  ...
... . Am gusturi normale, ca tot omu'.N-am  ...
...  pe sus, nu va faceti griji. Sint taran de la Ghizdaru. ...
...  Dau cu barda-n dumnezeu... Acolo am avut  ...
... '. Am fost leganat taraneste. Cu forta.  ...
... .
Mai aspru, ce vrei? Nu m-a mingiiat nimeni  ...
...  viata. Numai mama, saraca. Mai traieste. Da...
... 'ar dumnezeu sanatate. A facut treaba  ...
... . A lasat ceva in urma. Asa trebuie sa  ...
...  toti. Sa lasam ceva in urma noastra. Sa punem un  ...
... "pom", Ba si mai multi e si mai bine. Sa facem un  ...
... . Ba si mai multi e si mai bine.
Sa-i  ...
... , sa-i facem mari. Sa aiba cine povesti la  ...
... . Sa aiba cine ne pomeni.
Asta e sufletul  ...
... , mai fratilor. ...
59.4% SIlviu Olexsiuc 03 Ianuarie 2015, 11:16:09
Call for Applications – International conferences and academic programs
... - CALL FOR APPLICATIONS -

The Center for  ...
...  Diplomacy Studies
www.ccds-berlin.de
The Center  ...
...  Cultural Diplomacy Studies (of the Academy for  ...
...  Diplomacy) offers educational and professional  ...
...  opportunities for individuals interested in pursuing further  ...
...  and careers in academia, diplomacy,  ...
... , and/or the private sector. The  ...
...  enclosed below provides further details on the events and programs of the  ...
... . We hope you will be able to join and we look forward to  ...
...  your participation.

BA, MA & PhD Programs in  ...
...  Diplomacy
In cooperation with: the Furtwangen  ...
...  (HFU), Germany; the University of Siena, Italy; the  ...
...  of Bucharest, Romania; the Babes-Bolyai  ...
...  (BBU), Romania
(Berlin; Next Programs Start: Fall  ...
... )
www.ccds-berlin.de
The Degree Programs operate under a joint partnership  ...
...  the Academy for Cultural Diplomacy and  ...
...  European universities. The Degrees are all  ...
...  by the Universities, which are recognized as fully accredited  ...
...  of higher education with the right to award university  ...
... .

The CCDS is currently accepting applications for the following  ...
... :
• BA Program in Political Science with  ...
...  on Cultural Diplomacy
• Combined BA-MA Program  ...
...  Political Science, Global Governance and  ...
...  Diplomacy
• One Year MA in Global Governance & ...
...  Cultural Diplomacy
• MA in Globalization &  ...
...  Diplomacy with concentration on International  ...
... 
• MA in International Relations & Cultural  ...
... 
• MA in International Economics, Business &  ...
...  Diplomacy
• Online MA in International  ...
...  & Cultural Diplomacy
• PhD Program in  ...
...  Relation & Cultural Diplomacy
To apply  ...
...  submit the online application form found here: http://www. ...
... .de/index.php?en_application-form_ccds_ma

The  ...
...  Symposia on Cultural Diplomacy 2014
"Applied  ...
...  Diplomacy: An Interdisciplinary Analysis of  ...
...  Practices"
(April-September 2014; Rome,  ...
... , Brussels, Washington D.C., Baltimore, NYC, Cetinje,  ...
... , Berlin, Copenhagen, Seoul, Paris, Moscow)
www.i-s-c-d. ...
... 
The International Symposia on Cultural Diplomacy is  ...
...  7 year old and has become the world's  ...
...  event series in the field of Cultural Diplomacy. The seventh Symposia will  ...
...  place in 2014 and will include large-scale  ...
...  that will take place in different major  ...
...  cities around the world in cooperation with  ...
... , leading academic institutions and civil  ...
...  organizations throughout the months of April  ...
... - September 2014.

The 2014 Symposia will focus on and explore best  ...
...  & future strategies for applied cultural diplomacy;  ...
...  thus strengthen relations between states & communities and  ...
...  to more just and harmonic relations between societies.
 ...
... 
We are currently accepting applications for  ...
...  following conferences:

To apply please submit the online  ...
...  form found here: http://www.culturaldiplomacy.de/index.php?cccs-2013

 ...
...  on Cultural Diplomacy in the Nordic Countries
“ ...
...  Strategies for Regional Development,  ...
... , Peacekeeping, and Humanitarian Assistance”
...
... ; September 8th - 9th, 2014)
www.Cultural-Diplomacy-in-the-Nordics.org

 ...
...  on Cultural Diplomacy in the Francophone Region
...
...  Role of Cultural Diplomacy in the Francophone Region"
...
... ; September 21nd - 23th, 2014)
www.CulturalDiplomacy-Francophone.org


 ...
...  Development
Certificate Programs in Cultural Diplomacy
...
... ; Next Programs Start: November 3rd – 14th, 2014)
www. ...
... -berlin.de
The Center for Cultural Diplomacy Studies developed the  ...
...  Programs in Cultural Diplomacy in order to  ...
...  and provide participants with  ...
... , tailored learning opportunities in a  ...
...  of related fields. Each program features  ...
... , seminars and workshops lead by experts from  ...
...  fields of international politics, diplomacy, academia,  ...
...  society, and the private sector.

The CCDS is  ...
...  accepting applications for the following  ...
... :

To apply please submit the online  ...
...  form found here: http://www.culturaldiplomacy.de/index.php?en_application- ...
... -program
• International Relations & Cultural  ...
... 
• Global Governance & Cultural Diplomacy
•  ...
...  Diplomacy & Conflict Zone Mediation
•  ...
...  Diplomacy, Sustainable Development & the Global  ...
... 
• Cultural Diplomacy & the European-African  ...
... 
• Weeklong Seminars in Cultural Diplomacy


E-Learning  ...
...  in Cultural Diplomacy
Professional Development  ...
...  in Cultural Diplomacy
(Next Starting Date:  ...
...  1st - 30th, 2014)
www.ccds-distance-learning.de
The Center for Cultural  ...
...  Studies has developed the E-Learning Programs in  ...
...  to offer individuals interested in the field of Cultural  ...
...  and related areas the opportunity to  ...
...  their knowledge and experience in this fascinating and  ...
...  field. The E-Learning Programs have been designed to be  ...
...  at a distance, giving students the  ...
...  to study from any location in the world within a  ...
...  and supportive framework.

The CCDS is  ...
...  accepting applications for the following  ...
... :

To apply please submit the online  ...
...  form found here: http://www.culturaldiplomacy.de/index.php?en_application- ...
... -learning
• International Relations &  ...
...  Diplomacy
• Global Governance & Cultural  ...
... 
• Cultural Diplomacy, Sustainable Development &  ...
...  Global Markets
• Cultural Diplomacy & the  ...
...  Media
• Cultural Diplomacy & Conflict Zone  ...
... 
• Cultural Diplomacy for Diplomats


Organization  ...
...  Youth Education & Development
Young Leaders'  ...
... 
(Forthcoming Weeklong Seminars & Conferences)
(Next Programs for  ...
... , 2014)
www.oyed.org
The OYED Young Leaders' Forums are international  ...
...  of like-minded young individuals with an interest in developing,  ...
... , and sustaining intercultural relations.  ...
...  the past decade, the OYED Young Leaders'  ...
...  have grown to become one of Europe’s  ...
...  independent, cultural exchange organizations, hosting  ...
...  that facilitate interaction among young  ...
...  of all cultural, academic, and professional  ...
...  from across the world.

To view the Calendar  ...
...  the forthcoming forums, please click here: http://www.oyed.org/index. ...
... ?en_ylf_calendar-of-events

To apply please submit  ...
...  online application form found here: http://www. ...
... .de/index.php?en_application-form_weeklong-seminars

 ...
58.9% Brigitte27 11 August 2014, 14:30:19
ICD Forthcoming International Symposia
...  FOR APPLICATIONS

To view the complete,  ...
...  announced ICD calendar of programs and  ...
...  for 2014, please visit our website: www. ...
... .org

The International Symposia on Cultural Diplomacy  ...
... 
"Applied Cultural Diplomacy: An  ...
...  Analysis of Best Practices & Future  ...
... "
(Rome, Strasbourg, Brussels, Washington DC,  ...
... , NYC, Cetinje, Madrid, Berlin, London, Copenhagen) (April  ...
... - September 2014)

The International Symposia on Cultural Diplomacy is  ...
...  7 years old and has become the world's  ...
...  event series in the field of Cultural Diplomacy. The seventh Symposia will  ...
...  place in 2014 and will include large-scale  ...
...  that will take place in different major  ...
...  cities around the world in cooperation with  ...
... , leading academic institutions and civil  ...
...  organizations throughout the months of April  ...
... - September 2014.
The 2014 symposia will focus on and explore best  ...
...  & future strategies for applied cultural diplomacy;  ...
...  thus strengthen relations between states & communities and  ...
...  to more just and harmonic relations between societies.
 ...
... 
We are currently accepting applications for  ...
...  following conferences:

The International Symposium on Cultural Diplomacy  ...
...  the USA
“US Cultural Diplomacy in Practice:  ...
...  Cultural Bridges to Strengthen the  ...
...  between America and the Global Community”
...
... ; June 23rd, 27th, 2014)
www.icd-internationalsymposium.org

****
The Montenegro  ...
...  on International Law & Human Rights
"An  ...
...  Analysis of the Role of International Law  ...
...  Promoting Human Rights"
(Cetinje, Montenegro; July  ...
... )
www.Montenegro-conference.org

****
Madrid Symposium on Peace Building &  ...
...  Resolution
"The Promotion of World Peace through Inter-Faith Dialogue & Global  ...
...  Discourse"
(Madrid, Spain; July 15th - 17th, 2014)
 ...
... .madridconference.org

****
Symposium on  ...
...  Diplomacy in Germany 2014
“Cultural Diplomacy  ...
...  the German Public & Private Sectors”
(Berlin;  ...
...  29th – 31st, 2014)
www.culturaldiplomacy-conference.org

****
The  ...
...  Symposium on Cultural Diplomacy in Africa 2014
“Building  ...
...  Bridges to Enhance African Sustainable Development and  ...
... ; July 25th - 28th, 2014)
www.icd-international-symposium-africa.org

****
 ...
...  on Cultural Diplomacy in the UK 2014
“Nation  ...
...  in the Commonwealth of Nations”
(London; August 25th –  ...
... , 2014)
www.uk-culturaldiplomacy-conference.org

To apply  ...
...  submit the online application form found HERE

To view the  ...
... , recently announced ICD calendar of programs and  ...
...  for 2014, please click here.

 ...
... 

Organization for Youth Education &  ...
... 

Young Leaders' Forums
(Forthcoming Weeklong  ...
... )
(Washington D.C. & New York City; June 23rd  ...
... , 2014)
www.oyed.org

The OYED Young Leaders' Forums are international  ...
...  of like-minded young individuals with an interest in developing,  ...
... , and sustaining intercultural relations.  ...
...  the past decade, the OYED Young Leaders'  ...
...  have grown to become one of Europe’s  ...
...  independent, cultural exchange organizations, hosting  ...
...  that facilitate interaction among young  ...
...  of all cultural, academic, and professional  ...
...  from across the world.

We are currently  ...
...  applications for the following  ...
... :

Africa Meets the USA: A Forum for Young  ...
... 
• Nigeria Meets the USA: A Forum for Young  ...
... 
Afghanistan Meets the USA: A Forum for  ...
...  Leaders
• Pakistan Meets the USA: A  ...
...  for Young Leaders
• The USA Meets China: A Forum  ...
...  Young Leaders
• Ethiopia Meets the USA: A  ...
...  for Young Leaders

To apply please submit the online  ...
... 

Professional Development
Certificate Programs in  ...
...  Diplomacy
(Berlin; Next Programs Start: July  ...
...  – August 8th, 2014)
www.ccds-berlin.de

The  ...
...  for Cultural Diplomacy Studies, (of the Academy for  ...
...  Diplomacy) offers educational and professional  ...
...  opportunities for individuals pursuing careers in academia,  ...
... , government, and/or the private sector, related either  ...
...  or in part to the field of Cultural Diplomacy.  ...
...  CCDS programs are divided into the following  ...
... : Distance Learning Courses, Professional  ...
...  Certificate Programs, and Degree Programs in  ...
...  Diplomacy.

The Center for Cultural Diplomacy  ...
...  developed the Certificate Programs in Cultural Diplomacy in  ...
...  to offer and provide participants with  ...
... , tailored learning opportunities in a  ...
...  of related fields. Each program features  ...
... , seminars and workshops lead by experts from  ...
...  fields of international politics, diplomacy, academia,  ...
...  society, and the private sector.

The CCDS is  ...
...  accepting applications for the following  ...
... :

• International Relations & Cultural Diplomacy
• ...
...  Global Governance & Cultural Diplomacy
•  ...
...  Diplomacy & Conflict Zone Mediation
•  ...
...  Diplomacy, Sustainable Development & the Global  ...
... 
• Cultural Diplomacy & the European-African  ...
... 
• Weeklong Seminars in Cultural Diplomacy

To apply  ...
...  submit the online application form found HERE

 ...
... 


To view the complete, recently announced ICD calendar of programs and  ...
...  for 2014, please click here.

 ...
58.8% Brigitte27 16 Mai 2014, 16:07:48
New age,tehnotronic,cybersinters
...  generatii sau postmoderniste, mixeaza tot.
 ...
...  star land monitorizeaza massmedia...
...  de pinå in anii 2000,sant reincarnate in karaoke de  ...
...  cu talent la care se adauga si munca  ...
...  in IT.Pentru asta trebuie ca unii sa-si acorde cateva  ...
...  de testari pe propriile urechi si cu melodii  ...
...  din diferite genuri muzicale-in youtube de exemplu la solouri de  ...
...  vei gasi niste mixaje de juri ca pianistul  ...
...  cu viteza luminii-despre tremoluri de dj-uri  ...
...  cu postprocese e dificil de discutat a explica ma depaseste-a percepe imi  ...
...  inca in masura.Textele-alea-s cu cantec  ...
...  lui Eminescu-vezi cum randunelele se duc si se scutura ceva.... ...
...  daca ai storurile trase la fereastra. -as  ...
...  o poza-dar nu am poze de-a lui Zamorxe.  ...
58.7% fosila 24 Aprilie 2014, 20:38:22
Schimbarea Nebunului
...  Traim intr-o lume aburita de oamenii mari,  ...
...  oamenii cu putere. E o lume in care ei  ...
...  si noi ne supunem,insa, prin
supunerea asta ,noi, ne pierdem  ...
... , adica pierdem copilul din noi. Suntem,  ...
... , obligati sa ne supunem prin
diferite  ...
...  pe care doar ei le stiu, suntem obligati sa  ...
...  in randul oamenilor deja aburiti si cu frica  ...
... 
"putere"...oameni care si-au pierdut sufletul de mult, ...
...  din copilarie, odata cu venirea "puterii".


 ...
...  incerci sa fii diferit de toti acesti oameni, vor  ...
...  sa te considere nebun si vor incerca sa te  ...
...  "sa vii
cu picioarele pe pamant" cand ei nu  ...
...  dau seama ca la ei pamantul este deja o  ...
... !...si totodata nu isi dau seama ca
intr-un nebun  ...
...  schimbarea..pentru ca nebunul este sufletul  ...
...  de copil care nu a putut fii pierdut, aburit!


 ...
...  pot face normalitatea sa revina la normal!


 ...
...  Noi oamenii avem nevoie doar de un gram de  ...
...  ca sa ne ucidem ..ne batem intre noi chiar  ...
...  libertatea asta
este chiar in mainile noastre.. ...
...  dintre noi reusesc sa se ridice dar vine cineva din spate .. ...
...  de la putere,
cineva pe care imi place sa  ...
...  "partid", si ne taie aripile..asta face " ...
... " , aceasta hiena ce devoreaza sufletele
 ...
...  , le omoara...creeaza niste santinele dupa bunul  ...
...  plac , doar ca sa se foloseasca de ele.. ...
...  asta e problema..
el vrea sa se  ...
...  de ele ca si populatie nu ca si popor! Poporul  ...
...  ei a murit acum mult timp sub denumirea
...
...  Frumos".


Si incheind aceasta discutie sau scriere (ma rog),  ...
...  asa:


Eu nu vreau sa fac parte din  ...
...  , vreau sa fac parte din popor..vrea sa fiu  ...
...  pe care batranii o asteapta
inca..Ei,  ...
... , spun ca ne vor binele..eu spun sa facem cumva  ...
...  ramana la noi...asa ca aleg sa fiu un  ...
...  intr-o lume
mizera decat sa fiu un om normal cu catuse pe  ...
...  si pe viata...Pentru mine puscarie sau libertate  ...
...  ziua de azi cu
partidul lor..este una si  ...
...  treaba..prefer sa fiu nebun..Un nebun  ...
...  Scris de Andy Ray! ...
58.7% Stablon 29 Aprilie 2014, 01:15:13
The Helsinki Conference on International Law & Women's Rights
... "An Interdisciplinary Analysis of the Role  ...
...  International Law in Promoting Women's  ...
... "
(Helsinki; March 10th - 12th, 2014)
www. ...
... .org


The digital revolution, which has been highlighted  ...
...  extensive citizen journalism, the dominance of social networks,  ...
...  well as growing possibilities for people to  ...
...  and move around the world, has brought a  ...
...  awareness and emphasis once more on the  ...
...  widespread gender imbalance worldwide. It has  ...
...  apparent to the global community that in  ...
...  developing to industrialized countries, gender imbalance exists  ...
...  many forms and creates a burden on society  ...
...  economic, moral and other terms at local, national and  ...
...  levels. Global governance organizations, federal  ...
... , parliaments and NGOs from around the world  ...
...  therefore working tirelessly, and in some cases collectively, to both  ...
...  awareness for this situation and to  ...
...  it by tackling gender imbalance both directly  ...
...  indirectly.

International law has the unparalleled  ...
...  to support and protect women's rights as well as  ...
...  equalize them to men's rights. It plays  ...
...  vital role in the development and the  ...
...  of improving their future status. However, in order to change the  ...
...  of women's rights globally, and to implement international law  ...
...  all levels, the legislation of these laws  ...
...  the local parliamentary level must take place in  ...
...  individual country providing the framework for  ...
...  application of women's rights.  ...
...  this legal framework applied at both the global  ...
...  the local level, it will be considerably more  ...
...  to constitute and to assure the protection of women' ...
...  rights globally in a sustainable approach.

Summit  ...
... 
The Institute for Cultural Diplomacy recognizes the historic  ...
...  and potential for international law to  ...
...  as a strong catalyst for women's  ...
...  advocacy. Therefore, this event has been  ...
...  in order to be the first of an event series aiming to analyzing the  ...
...  of international law in promoting human and women&# ...
...  rights. The conference will focus, in particular, on the following areas and  ...
... :

• The Potential for International Law to create a  ...
...  for the Development and Protection of Women's Rights
•  ...
...  International Law for Effective Implementation  ...
...  Gender Equality Policies
• The Role of Cultural  ...
...  to Promote Gender Equality
• Raising Awareness for Gender  ...
...  Globally using International Law

The  ...
...  Conference on International Law & Women Rights will be hosted  ...
...  the ICD Inter-parliamentary Alliance for Human Rights &  ...
...  Peace, which was established in 2009 with  ...
...  aim of promoting local legislation that  ...
...  human rights, and support the long-term  ...
...  for global peace and stability.

Summit  ...
... 
Participation in the summit is open to  ...
...  & diplomatic officials, academics, artists,  ...
... , civil society practitioners, private sector  ...
... , young professionals and students as well as other  ...
...  individuals from across the world.

If you would  ...
...  to reserve a position and participate in the  ...
... , please click on the link below and submit  ...
...  online application form:
http://www. ...
... .de/index.php?cccs-2013

Participant Papers »
The Institute for  ...
...  Diplomacy encourages academic research and  ...
...  of issues related to the goals of the summit, and  ...
...  therefore like to welcome participants to submit a paper they would  ...
...  to be considered for delivery at the summit. Following the summit,  ...
...  papers will be chosen to be included in  ...
...  proposal document that will be issued and sent  ...
...  all governments and leaders of the  ...
...  community following the summit.
Certificate of Attendance All Symposium  ...
...  will be awarded an official Certificate of  ...
...  upon completion of the program, which will provide details of the  ...
...  who took part in the event, and list the topics  ...
...  were discussed. Each certificate will be signed by members  ...
...  the ICD Advisory Board.
For further information  ...
...  contact us info@culturaldiplomacy.org
 ...
58.5% Brigitte27 21 Ianuarie 2014, 11:06:56
The Strasburg Conference on International Law & Human Rights
... “Human Rights-Based Approach as a Basis for  ...
... , Justice and International Law"
(Strasburg; April  ...
...  - 10th, 2014)
www.Strasbourg-conference.org


The post WWII  ...
...  framework witnessed the emergence of a set  ...
...  liberal norms and values conceptualized today  ...
...  the international human rights regime. Hopes for  ...
...  effective functioning of such legal instruments at the international level  ...
...  high; however the lack of universality in practice and the  ...
...  difficulties of their implementation have increased the need for greater  ...
...  between coalitions active in this area to come  ...
...  under a developed set of rules. In that sense,  ...
...  international law serves as a campaigning  ...
...  for the development and application of the process of  ...
...  functioning universal human rights. Some of the main  ...
...  posed to the implementation of human rights are the economic  ...
...  and inequalities that permeate the  ...
...  community. Therefore, any efforts at supporting international  ...
...  must be accompanied by sustainable development  ...
...  economic empowerment. In addition, issues of global justice must  ...
...  incorporated in an integral way into the process  ...
...  order to assure its positive progress and long  ...
...  success.

The Strasburg Conference on International Law &  ...
...  Rights will gather a broad range of stakeholders to  ...
...  and analyze these issues and to formulate  ...
...  strategies for immediate and future  ...
... , thus framing the future path of the human rights  ...
...  approach as a basis of international law,  ...
...  justice, and sustainable development. The  ...
...  Conference will create and publish a proposal document that  ...
...  be presented to world leaders and the international community.

 ...
...  Agenda

The Conference will feature a  ...
...  of lectures, seminars, and panel discussions, providing  ...
...  the unique opportunity to engage in stimulating debate on the present  ...
...  future challenges of the human rights based  ...
...  in transnational justice and sustainable  ...
... . Participants will also be invited to  ...
...  to the development of creative solutions and recommendations to  ...
...  a more equitable application of  ...
...  law.

The Conference will focus in  ...
...  on the following areas:

• Human Rights & International  ...
... 
• The Integration of Human Rights into International  ...
...  Mechanisms
• Institutional Dimensions of  ...
...  Law & Political Obstacles to  ...
... 
• Reconciling Universal Jurisdiction & Sovereignty
• Global  ...
...  in Safeguarding Human Rights
• The Unequal  ...
...  of International Law
• Reforming the  ...
...  Legal System
• International Criminal Law - ...
...  Achievements & Challenges for Human  ...
... 
• Human Rights & Sustainable Development
•  ...
...  Equal Access to the Global Economy
•  ...
...  & Economic Empowerment
• The Rule of Law as a Prerequisite for Development
•  ...
...  Governance & Democratic Participation for  ...
...  Development
• Cultural Diplomacy as a Facilitator of  ...
...  Development

Summit Participation

Participation in the  ...
...  is open to governmental & diplomatic officials, academics,  ...
... , journalists, civil society practitioners,  ...
...  sector representatives, young professionals and students  ...
...  well as other interested individuals from  ...
...  the world.

Participant Papers » The Institute for  ...
...  Diplomacy encourages academic research and  ...
...  of issues related to the goals of the summit, and  ...
...  therefore like to welcome participants to submit a paper they would  ...
...  to be considered for delivery at the summit. Following the summit,  ...
...  papers will be chosen to be included in  ...
...  proposal document that will be issued and sent  ...
...  all governments and leaders of the  ...
...  community following the summit.
Certificate of Attendance All Symposium  ...
...  will be awarded an official Certificate of  ...
...  upon completion of the program, which will provide details of the  ...
...  who took part in the event, and list the topics  ...
...  were discussed. Each certificate will be signed by members  ...
...  the ICD Advisory Board.
If you would like to  ...
...  a position and participate in the  ...
... , please click on the link below and submit  ...
...  online application form:
http://www. ...
... /index.php?cccs-2013
For further information please contact us info@ ...
58.5% Brigitte27 21 Ianuarie 2014, 11:08:21
Symposium on Cultural Diplomacy & Religion 2014
... “The Promotion of World Peace through Inter-Faith Dialogue & the  ...
...  of Faiths"
(Rome & Vatican City; March 31st-  ...
...  3rd, 2014)
www.interfaithdialogue.de

The International  ...
...  on Religion & Cultural Diplomacy will focus on "The Promotion  ...
...  World Peace through Interfaith Dialogue & the  ...
...  of Faiths" and highlight the importance of  ...
...  interchange as a vehicle for World Peace. The  ...
...  role religion plays in the promotion of global peace and  ...
...  will be outlined, with the aim to exemplify the positive and  ...
...  effect it can bear in impacting society.

Religion  ...
...  be used as a major force of unification between  ...
...  factions; through the analysis and  ...
...  of inter-faith dialogue, the Symposium will  ...
...  the key role religion plays in facilitating mutual understanding  ...
...  tolerance of varying spiritual affiliations.  ...
...  overall objective of the Symposium will be to  ...
...  how inter-faith dialogue can be used as an effective  ...
...  in promoting global peace and reconciliation, and the  ...
...  of religion to bring varying groups together in order to  ...
...  and maintain constructive channels of  ...
...  and sustainable collaboration.

Symposium  ...
... 

The Symposium will employ thorough examinations and in-depth analyses of past  ...
...  conflict in order to propose solutions and explore the use and potential of  ...
... -faith dialogue to promote discourse with  ...
...  ultimate goal of world peace promotion. The  ...
...  will unite religious leaders together with politicians,  ...
... , and academics in order to create cultural  ...
...  for dialogue between nation states and leaders;  ...
...  event will emphasize the necessity for such global  ...
...  together to commit to open inter-faith dialogue.

The Symposium will focus  ...
...  particular on the following areas:

•  ...
... , Christianity, Islam, and Judaism in the Global  ...
... 
• The Role of Inter-faith Dialogue in Peace Building &  ...
... 
• Challenges and Opportunities for World  ...
...  Promoting Inter-faith Dialogue
• The Application of  ...
...  Diplomacy in Promoting Inter-faith Dialogue

 ...
...  Locations

Based in Rome & the Vatican City,  ...
...  Symposium will be hosted at a number of important political,  ...
... , and cultural locations across the city,  ...
...  to the country's top institutions and landmarks.

Summit Participation

 ...
...  in the conference is open to governmental & diplomatic officials, academics,  ...
... , journalists, civil society practitioners,  ...
...  sector representatives, young professionals and students  ...
...  well as other interested individuals from  ...
...  the world.

Participant Papers » The Institute for  ...
...  Diplomacy encourages academic research and  ...
...  of issues related to the goals of the summit, and  ...
...  therefore like to welcome participants to submit a paper they would  ...
...  to be considered for delivery at the summit. Following the summit,  ...
...  papers will be chosen to be included in  ...
...  proposal document that will be issued and sent  ...
...  all governments and leaders of the  ...
...  community following the summit.
Certificate of Attendance All Symposium  ...
...  will be awarded an official Certificate of  ...
...  upon completion of the program, which will provide details of the  ...
...  who took part in the event, and list the topics  ...
...  were discussed. Each certificate will be signed by members  ...
...  the ICD Advisory Board.
If you would like to  ...
...  a position and participate in the  ...
... , please click on the link below and submit  ...
...  online application form:
http://www. ...
... /index.php?cccs-2013
For further information please contact us info@ ...
58.5% Brigitte27 21 Ianuarie 2014, 11:07:43
The Berlin Language of Art & Music Conference
... "Cinematic Cultural Diplomacy: Practicing  ...
...  Diplomacy through Film"
(Berlin; February 12th  ...
... - 14th, 2014 - Held Parallel to the Berlin International Film  ...
... )
www.icd-languageofartandmusic.org

As  ...
...  developments are accompanied by enhanced access to  ...
... , cinematography is increasingly gaining  ...
...  as an invaluable medium of cultural  ...
... . With innovative regional cinematic industries  ...
...  their mark on the global artistic landscape,  ...
...  from around the world is being showcased to  ...
...  audiences who would normally not have  ...
...  to the cultural particularities of the diverse regions  ...
... .

These films, by telling stories that reflect the social, cultural and  ...
...  landscapes of their origin, are serving to  ...
...  diplomatic relations on the one hand and at the  ...
...  time challenge stereotypes and foster  ...
...  understanding on a scale never before imagined.  ...
...  addition to the story-telling components  ...
...  in films, they simultaneously raise intercultural awareness  ...
...  the incorporation of art and music specific to their  ...
...  origin.

These contributions to international relations will be celebrated  ...
...  two high-level conferences taking place in Berlin and in Hollywood.  ...
...  conferences will examine the immense transformative value  ...
...  film holds as a vehicle of Cultural Diplomacy. The  ...
...  will gather an interdisciplinary mixture of  ...
...  of Cultural Diplomacy from across the globe for a  ...
...  celebration of art as cultural diplomacy that  ...
...  run parallel in Berlin to the world renowned  ...
...  International Film Festival and in Hollywood,  ...
...  to the 86th Academy Awards.

In both events the use  ...
...  music and art as integral components of  ...
...  Cultural Diplomacy will be explored and  ...
...  as tools for enhancing cross cultural  ...
...  and interaction.

Conference Agenda

...
... ; February 12th - 14th, 2014)

The Conference  ...
...  feature a variety of lectures, seminars,  ...
...  discussions, and film presentations allowing  ...
...  to gain an in depth insight into the  ...
...  and implications of Cinematic Cultural  ...
...  across the world. Participants will be  ...
...  to contribute to the development of creative ideas and recommendations to  ...
...  film and cinema as vehicles of successful  ...
...  relation and intercultural exchange. In  ...
... , participants will have the unique  ...
...  to experience first-hand Cinematic Cultural Diplomacy in  ...
...  by attending the world renowned Berlin  ...
...  Film Festival.

The Conference will focus in  ...
...  on the following areas:
An Introduction to Cinematic  ...
...  Diplomacy
• Cinematic Cultural Diplomacy in  ...
...  - Case studies
• Cinematic Cultural  ...
...  in the Diplomatic Sector
• Cinematic Cultural  ...
...  as a Strategy of Nation-branding
• The  ...
...  Industry of Film as a Driver of Development
• Film as a  ...
...  of the Creative Economy
• Cinematic Cultural  ...
...  & Peacebuilding and in Conlict Zones
•  ...
...  Cultural Diplomacy in raising Political  ...
... 

Summit Locations

Based in Berlin, the conference  ...
...  be hosted at a number of important political,  ...
... , and cultural locations across the city.

 ...
...  Participation

The Conference Committee  ...
...  academic research and analysis of issues  ...
...  to the goals of the Conference. The Conference  ...
...  would therefore like to welcome the participants of the conference to submit a  ...
...  would like to be considered for presentation at the conference as well as being  ...
...  in the proposal document that will be issued following  ...
...  conference and will be sent to all governments and  ...
...  of the international community worldwide.

Certificate  ...
...  Attendance
All conference participants  ...
...  be awarded an official certificate of  ...
...  upon completion of the program, which will provide details of the  ...
...  who took part and the topics discussed. Each  ...
...  Committee.
If you would like to reserve a position and participate in the  ...
... , please click http://www.culturaldiplomacy.de/ ...
... .php?cccs-2013 and submit the online application form

 ...
...  further information please contact us info@ ...
58.4% Brigitte27 21 Ianuarie 2014, 11:06:04
The Berlin International Economics Congress
... "Global Trends in Creative Economies:  ...
... , Entrepreneurship and Tourism as Drivers of Sustainable  ...
...  Growth"
(Berlin; March 5th - 7th, 2014 – Held Parallel to  ...
...  Famous Berlin Tourism Trade Fair)
www.biec. ...
... 

The onset of the global financial crisis has prompted the  ...
...  of creative economies as an attractive and  ...
...  more viable alternative to classical growth  ...
... . The increasing importance given to the cultivation  ...
...  these creative industries on a global scale relies  ...
...  a novel approach to economic development,  ...
...  which adopts a more dynamic and human-centered  ...
... . The components of creative economies, such as Green Industries, ...
...  new media, performing arts, heritage, design and  ...
...  services are beginning to form integral parts of  ...
...  global economy, allowing for the exploration  ...
...  innovative resources, which are accessible to  ...
...  and developed countries alike.

Promising  ...
...  generate sustainable economic growth through  ...
...  creation of jobs and the innovation of trade, ...
...  creative industries can simultaneously  ...
...  a central role in promoting and  ...
...  cultural diversity, social inclusion and  ...
...  sustainability. The effects are thus two-fold, ...
...  delivering both economic and socio-cultural benefits.

Creative  ...
...  are also redefining the education system  ...
...  industry. This is reflected for example in the on-going shift from  ...
...  leisure-based tourism to more dynamic forms, such  ...
...  cultural, educational and ecological tourism.  ...
...  diversification of the tourism sector enriches the  ...
... , regional and the international economy through  ...
...  use of creative goods and services and represents  ...
...  alternative to the domestic, goods-based  ...
... .

Conference Agenda
The Berlin International Economics  ...
...  2014 seeks to explore and analyze the myriad of opportunities  ...
...  by the nurturing of creative industries, while integrating tools  ...
...  Cultural Diplomacy into the creation and  ...
...  of joint strategies of sustainable economic  ...
... .
The Conference will focus in particular on the following issues:
•  ...
...  Industries in the Context of Globalization
• Global Trends in Creative  ...
... 
• Engaging Developing Countries in the  ...
...  Economy for Sustainable Development
• Contemporary  ...
...  in the Tourism Sector
• Tourism as a Tool for Sustainable Economic Growth
 ...
... • The Role of Cultural Diplomacy in Culture-based Economic  ...
... 
• Opportunities & Challenges facing Creative Industries
 ...
...  Locations
Based in Berlin, the conference  ...
...  be hosted at a number of important political,  ...
... , and cultural locations across the city.

 ...
...  Participation
Participation in the  ...
...  is open to governmental & diplomatic officials, academics,  ...
... , journalists, civil society practitioners,  ...
...  sector representatives, young professionals and students  ...
...  well as other interested individuals from  ...
...  the world.

Certificate of Attendance - All conference  ...
...  will be awarded an official certificate of  ...
...  upon completion of the program, which will provide details of the  ...
...  who took part and the topics discussed. Each  ...
... .

If you would like to reserve a position and participate in the  ...
... , please click http://www.culturaldiplomacy.de/ ...
... .php?cccs-2013 and submit the online application form

 ...
...  further information please contact us info@ ...
58.4% Brigitte27 21 Ianuarie 2014, 11:05:11
dictionar de rime online
...  dicționar de rimă, ce crezi?
https://www.prime- ...
52.8% rimarima 11 August 2018, 23:32:40
Arta, ... la răscruce
Arta, ... la răscruce de către acdc
...  Dragii mei, am trăit timpuri întru-cîtva  ...
... . Era ; "Toți pentru unu', unu' pentru toți".  ...
...  era o echipă, bună, rea... Erau și bune,  ...
...  și rele. Nu tînjesc după ele. Era timpul "proptelelor", ha... ca și acum.  ...
...  "abureala", ca și acum. Mai 'nainte, nu  ...
... . Greu, greu a fost
mereu. S-au săltat însă destui.  ...
...  știu cum a fost posibil. Sita a funcționat. Din  ...
...  nimic, s-au ridicat monumente umane, creditori de  ...
... . Coandă, Brîncuși, Grigorescu, Luchian, Baba...
...  Sadoveanu, Eminescu, Creangă, Slavici,  ...
... , Caragiale, ... mulți, mulți alții, au fost  ...
...  de steag, îndatorînd viitorimea. Exista o " ...
... " a valorilor. Cineva ținea cont. Cineva  ...
...  grijă... Acum, la notorietate nu acced decît  ...
... ", politicieni conduși de instinct, protagoniști mondeni, și cam atît. Nu tu  ...
... , nu tu poeți, nu tu pictori, sculptori, arhitecți, regizori, artiști, nimic,  ...
... , nimic. De ce oare ? E timpul libertății de opinie, de  ...
... , de afirmare. Nu apar adevărate valori, cu  ...
...  cîtorva cîntăreți, de operă și de muzică  ...
... . În rest, pauză totală. Care o fi secretul acestei  ...
...  ? Interesul mutilat să fie ? Interesul direcționat spre  ...
... , spre poziții cheie, spre "sclipici" ? Valorile, dragii mei, nu mai au valoare.  ...
... -am despuiat. Nu mai știm nici definiția  ...
... . Societatea noastră " multilaterală", a pășit "  ...
... " pe o nouă treaptă de evoluție, alunecoasă însă. Noi,  ...
... ..în jos ! Bîjbîim neîntrerupt. Oh, nu m-am zmintit, dragilor, dar cu " ochelarii"  ...
... , așa se vede. Bine, de acord, sînt eu  ...
... ...Dar dragilor, de ce nu mai apare un Amza  ...
... , un Ilarion, un Caragiu, un Sergiu Nicolaescu... ...
... ? Ceva se întîmplă, ceva nefast. Ce o fi oare ? ...
... ! Acum, nu mai are valabilitate deviza  ...
... , astăzi, "care pe care".Asta o fi ? O fi  ...
...  puterii de pătrundere a potențaților, o fi dezinteresul social  ...
...  acestora ? O fi graba cu care abordăm "  ...
... ". O fi nonșalaa dusă cu " dibăcie" la extrem ?  ...
...  deștepți se nasc, slavă Domnului. Atunci ?! Nu mai  ...
...  școli, nu mai construim muzee, nu mai construim  ...
...  de Operă, biblioteci, săli de sport,...aule. N-avem simțire, n-avem nerv, n-avem  ...
49.8% acdc 14 Iunie 2017, 21:24:17
"Amorul artei..."
"Amorul artei..." de către Roman Sadea
...  " Dragilor de prin gimnazii, săpați de zor în  ...
...  sărac, mult dar sărac. Puneți boabe dese,  ...
...  degeaba. Aruncați banii în vînt. Ce e sărac,  ...
...  rămîne, vine ploaia și spală tot. Excepțiile sînt puține,  ...
...  susțin demersul. Luați în vizor terenul bun, prielnic.  ...
... -l, dar nu cu sapa. Trebuie tehnologie,  ...
... , trebuie învățătură, trebuie dăruire, dar la sfîrșit, veți aduna recoltă bogată,  ...
...  calitate. Nu puneți numai grîu, o să  ...
...  prea mult și n-o să aibe preț. Agricultura e  ...
...  artă. Trebuie să aveți și strategie, nu  ...
...  alan-dala. Aveți grijă, strategia se face  ...
...  strategi, iar arta cu artiști. Nu-i aveți ?. ...
47.4% Roman Sadea 16 Decembrie 2016, 11:14:46
versuri putin filosofice
...  cu speranta si muncim degeaba
ne intrebam mereu, ...
... -i scopul vietii
de ce fericirea,alearga in graba
de ce ne pierdem noi, ...
...  tineretii

sufletele noastre,nu se hranesc cu bani
ne trebuie  ...
... ,sa ne stapanim
poftele murdare,asemeni  ...
...  caini
iar apoi mandria,de care ne lovim

 ...
...  suntem animale,Biblia a spus
trupurile noastre, ...
...  chemarea
alergam orbeste,pana dupa apus
poate  ...
...  doar moartea,ne arata calea

Ardeiu  ...
46.3% ardeiu nic 16 Noiembrie 2013, 01:09:09
Youth Education & Development Advancement
...  ICD Experience Africa Program
Forthcoming Events &  ...
... : International Conferences, E-Learning Programs,  ...
...  Leaders´ Forums & Professional Training  ...
... 
(November, 2013 - February, 2014)

Youth Education & Development  ...
... 
Young Leaders' Forums - Forthcoming  ...
... – December, 2013)
www.icd-ylf.org
To apply, please visit: http://www. ...
... .org/academy/index.php?en_ccds_applications- ...
... 

The Young Leaders' Forums are international  ...
...  of like-minded young individuals with an interest in developing,  ...
... , and sustaining intercultural relations.  ...
...  the past decade, the ICD Young Leaders'  ...
...  have grown to become one of Europe’s  ...
...  independent cultural exchange organizations, hosting  ...
...  that facilitate interaction among young  ...
...  of all cultural, academic, and professional  ...
...  from across the world.

We are currently  ...
...  applications for the following  ...
... :

Cultural Diplomacy in Africa: A Forum for Young  ...
...  (CDA)
"Using Art and Film as Tools for  ...
...  Development within Africa"
(Berlin; December 3rd – 7th, 2013) ...
... 
www.icd-africa.org
*****
Africa Meets Europe: A  ...
...  for Young Leaders (AME)
"Engaging Cultural Tradition  ...
...  Dual Strategies of Progress"
(Berlin;  ...
...  3rd – 7th, 2013)
www.icd-africa.org
*****

Africa Meets China: A  ...
...  for Young Leaders (AMC)
"Fostering Intercultural  ...
...  between today’s Economic Giants"
(Berlin; December  ...
...  – 7th, 2013)
www.icd-africa.org
*****

Nigeria Meets China: A  ...
...  for Young Leaders (NMC)
"Expanding Sino-Nigerian  ...
...  Relations for better Political, Commercial, & ...
...  Military Cooperation"
(Berlin; December 3rd –  ...
... , 2013)
www.icd-africa.org
*****

Africa Meets the USA: A  ...
...  for Young Leaders (AMUSA)
“Launching a New Era of  ...
...  Cultural Engagement between Two Regional Powers” ...
... 
(Washington D.C.; November 3rd – 7th, 2013)
 ...
...  www.icd-africa.org
*****

Nigeria Meets the USA:  ...
...  Forum for Young Leaders (NMUSA)
“Cementing Nigeria-US  ...
...  Relations: Economic Stability & Security  ...
...  Joint Action”
(Washington D.C.; November 3rd –  ...
... , 2013)
www.icd-africa.org
*****

Ethiopia Meets the USA:  ...
...  Forum for Young Leaders (EMUSA)
"Formulating Ethiopian- ...
...  Cooperation Strategies for the next Decade"
...
...  D.C.; November 3rd - 7th, 2013)
www.icd-africa.org

For further information  ...
...  contact us at: info@culturaldiplomacy.org


...
... =============

To view the complete ICD Calendar of Events for 2013-2014, please  ...
... : http://www.culturaldiplomacy.org/index.php?en_calendar
 ...
46% Brigitte27 22 Octombrie 2013, 16:48:17
Geniu de Stiinta Roman - Realizarea Imposibilului
...  de Stiinta Roman - Realizarea Imposibilului

Buna  ...
... ,

As doi sa prezint "Realizarea  ...
... ", o scurta poveste care poate sa inspire pe altii  ...
... 
cum se poate ca fara studii de specialitate, fara  ...
...  vorbi cu nimeni, fara a obtine nici un ajutor
si aproape  ...
...  nici un ban, sa ajungi la nivel mondial intr-un  ...
...  de cercetare de varf si
sa descoperi lucruri  ...
... .

Ma numesc Ovidiu si am facut trei  ...
...  importante:
1. am rezolvat o problema complexa  ...
...  biologie moleculara in neurostiinta
2. am gasit un  ...
...  criptograhic care e imposibil de descifrat ( ...
...  encryption)
3. am gasit o noua sursa de energie

Am  ...
...  de asemenea cea mai mare simulare de creier  ...
...  lume (a se vedea urmatorul articol de pe  ...
...  Channel)
http://www.inventikon.com/articles/ ...
... .html

Pentru mai multe informatii a se vedea pagina  ...
... /ovidiu/index1.php

Multumesc.

Cu stima,
Ovidiu Anghelidi

Email: oanghelidi@ ...
46% OvidiuAnghelidi 22 Octombrie 2013, 20:42:51
Pagini: [1] 2 3 ... 6